Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Fysisk inaktivt arbejde

Ved fysisk inaktivt arbejde forstår man arbejde, hvor man i størstedelen af arbejdstiden ikke er fysisk aktiv, og hvor kroppens energiforbrug er lavt, fx fordi man har stillesiddende arbejde. Der findes kun begrænset viden om, hvorvidt fysisk inaktivt arbejde isoleret set er sundhedsskadeligt og om, hvor mange timer om dagen man skal være inaktiv, før der er en øget risiko for sygdomme i bevægeapparat og kredsløb.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær – At-vejledning D.3.4 

Vejledningen er et redskab til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i forbindelse med arbejdet og kan bl.a. bruges i virksomhedernes APV-arbejde.

s eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser