Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forebyg muskel- og skeletbesvær

Ved at forebygge muskel- og skeletbesvær fastholdes medarbejderne på arbejdspladsen. Det bidrager til mindre sygefravær, og de menneskelige konsekvenser ved at have muskel- og skeletbesvær reduceres. Det kan have en positiv betydning for jeres produktivitet og i sidste ende jeres bundlinje.

Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for fysisk belastende arbejde, som kan være sundhedsskadeligt. Fysisk belastende arbejde går især ud over muskler og skelet.

Tal viser, at op mod en fjerdedel af sygefravær hænger sammen med påvirkninger af muskler og skelet i arbejdsmiljøet.