Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Eksponeringsscenarier for farlige stoffer

Producenter og importører af stoffer i EU har ansvaret for at registrere stofferne i Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) samt for – som en del af registreringen – at udarbejde eksponeringsscenarier for farlige stoffer. Der er krav om udarbejdelse af eksponeringsscenarier for farlige stoffer, der produceres eller importeres til EU i mængder over 10 tons pr. år.

Formidling af oplysninger om stoffer

Producenter og leverandører skal sørge for, at stoffer, der sælges i Danmark, har et eksponeringsscenarie på dansk som bilag til sikkerhedsdatabladet. Det skal ske, når stoffet er blevet registreret hos ECHA.

Formidling af oplysninger om blandinger

Der er krav om, at leverandøren af en blanding skal formidle oplysningerne fra de forskellige eksponeringsscenarier for indholdsstofferne i selve blandingen. Leverandører af blandinger kan formidle oplysningerne på tre måder:

  • Leverandøren kan skrive de relevante oplysninger fra eksponeringsscenarierne ind i sikkerhedsdatabladet for blandingen, og kun levere sikkerhedsdatabladet til brugerne.
  • Leverandøren kan udarbejde et eksponeringsscenarie for blandingen og vedlægge det som bilag til sikkerhedsdatabladet for blandingen.
  • Leverandøren kan vedlægge eksponeringsscenarierne for indholdsstofferne som bilag til sikkerhedsdatabladet for blandingen.