Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Procesventilation

På arbejdspladser, hvor det ikke er muligt at erstatte farlige påvirkninger fra stoffer og materialer med noget ufarligt, skal virksomheden forsøge at indkapsle de farlige påvirkninger. Hvis det heller ikke kan lade sig gøre, kan ventilation være en løsning på problemet. Ventilationen skal fjerne påvirkningerne der, hvor de udvikles, og samtidig tilføre frisk ny luft uden, at det giver træk (procesventilation).

Der skal altid være mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, hvor der udvikles luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive. Det samme gælder ved generende luftforurening, som fx røg, mikroorganismer, aerosoler og ildelugt.

Luft, der suges ud ved procesventilation, skal føres ud i det fri og må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler (recirkulation).

De vigtigste At-vejledninger

Ventilation på faste arbejdssteder – At-vejledning A.1.1

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om ventilation, som skal nedbringe påvirkninger fra stoffer og materialer som fx røg, støv og mikroorganismer.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser

 

Læs mere om