Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

PCB på byggepladsen

Hvad skal arbejdsgiveren gøre?

Der er stor sandsynlighed for at støde på PCB-holdige byggematerialer, hvis virksomheden arbejder med bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-77.

Derfor er det arbejdsgiverens pligt at undersøge, om der er PCB eller andre sundhedsskadelige stoffer i de berørte bygningsdele.

Hvis der er PCB-holdige byggematerialer, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig plan for arbejdets udførelse, der beskriver, hvordan medarbejderne skal arbejde med PCB.

Arbejdsgiveren skal endvidere sikre, at medarbejdere, der arbejder med PCB-holdige materialer, bruger særligt sikkerhedsudstyr, der beskytter mod skadelige påvirkninger.

Hvis der er mistanke om, at der kan være PCB i de berørte bygningsdele, skal problemet medtages i virksomhedens arbejdspladsvurdering.

Arbejdstilsynet har fastsat en grænseværdi for PCB på 0,01 mg/m3, når man arbejder med PCB-holdige materialer.

I stedet for PCB er der i nogen materialer anvendt klorerede paraffiner (KP), fx i fuger. De er tungt fordampelige, og anses derfor ikke for at være et problem i forhold til indeklima. Ved indgreb i materialer med KP skal der overvejende iværksættes de samme foranstaltninger, som når der gøres indgreb i materialer med PCB. Dog kan man ved arbejde med mellem- og langkædede KP klare sig med filtrerende åndedrætsværn med P2 filter, støvafvisende overtræksdragt og handsker af handskemateriale, der beskytter mod klorparaffiner.

Hvad kan den enkelte medarbejder gøre?

Hvis du arbejder med renovering eller nedrivning af bygninger, og bliver opmærksom på, at der er PCB-holdigt materiale, skal du informere din arbejdsgiver, så forholdene kan blive undersøgt.

Du skal bruge særligt udstyr, der beskytter mod de skadelige påvirkninger, hvis du arbejder med PCB-holdige materialer.

Du kan kontakte Arbejdstilsynet, hvis din arbejdsgiver ikke reagerer, eller hvis I er uenige om spørgsmålet om PCB på din arbejdsplads. Arbejdstilsynet kan give påbud, hvis der er problemer med PCB.

Læs også

Se også de enkelte arbejdsprocesbeskrivelser fra BFA Bygge & Anlæg:

Udskiftning af vinduer og døre

Udskiftning af fuger