Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Fakta om PCB

Hvor findes det?

PCB kan optages i kroppen:

  • Ved indtagelse – gennem vores mad
  • Ved indånding – i indeklimaet
  • Ved hudkontakt – fx ved arbejde med PCB-holdige byggematerialer.

Indtagelse

Fødevarer er den største grund til, at mennesker får PCB i kroppen. Fed fisk, kød, mælk og mejeriprodukter er de væsentligste kilder.

Indånding

Man kan være udsat for PCB fra byggematerialer, der afgiver PCB til den luft, som man indånder.

Der er ofte PCB i vinduesfuger, der stammer fra årene 1950 til 1977. Fuger, der er skiftet ud på et senere tidspunkt, indeholder ikke PCB. Man kan også finde PCB i kit i termoruder fra årene 1967 til 1973.

Der kan være PCB i alle typer af bygninger – både i boliger, virksomheder og offentlige bygninger. Det ser ud til, at der især er PCB i elementbyggeri, der er opført i perioden fra 1956 til 1977.

Der er PCB i ca. 30 pct. af alle større bygninger fra perioden 1950-77, men kun en meget lille andel – måske kun et par pct. – forventes at afgive PCB til luften i et sådant omfang, at det kan er sundhedsskadeligt.

Hudkontakt

Man kan komme i berøring med PCB, hvis man arbejder med renovering eller nedrivning af bygninger, der indeholder PCB-holdige byggematerialer, eller hvis man fx arbejder med håndtering af PCB-holdigt affald.

Medarbejdere, der arbejder med PCB, skal bruge særligt beskyttelsesudstyr, der beskytter mod de skadelige påvirkninger.

Virksomheden kan få et strakspåbud om brug af egnede personlige værnemidler, hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at medarbejderne håndterer PCB-holdige bygningsmaterialer uden at være tilstrækkeligt beskyttet

Hvor farligt er det?

PCB ophobes i kroppen og kan være sundhedsskadeligt, hvis det ophobes over en længere periode.

PCB giver ikke akutte skader eller sygdom ved kortvarig påvirkning fra selv stærkt forhøjede PCB-værdier.

Længere tids udsættelse for PCB i store mængder kan skade vores immun- og nervesystem, forplantningsevne, give skader på bl.a. lever og skjoldbruskkirtel, medvirke til at vi udvikler sukkersyge, øge risikoen for kræft, give hudproblemer samt problemer med indlæring og hukommelse.

Spædbørn samt gravide og ammende kvinder er særligt sårbare grupper, som ikke bør udsættes for langvarige påvirkninger og høje koncentrationer af PCB.