Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

PCB i arbejdsmiljøet

PCB på arbejdspladsen

 

Selv om PCB er forbudt, findes det stadig i mange bygninger. Man kan komme i berøring med PCB, hvis man fx arbejder med renovering eller nedrivning af bygninger med PCB-holdige materialer – eller hvis man arbejder i en bygning, hvor der er byggematerialer, der afgiver PCB til indeklimaet.

PCB er en gruppe kemiske stoffer, der kan skade mennesker og miljø. PCB har en række gode tekniske egenskaber og blev derfor meget udbredt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder fra 1950’erne og indtil 1977, hvor det blev forbudt.

I dag er det forbudt at producere, importere og sælge PCB-holdige produkter, men stoffet findes stadig i mange bygninger.

I stedet for PCB er der i nogen materialer anvendt klorerede paraffiner (KP), fx i fuger. De er tungt fordampelige, og anses derfor ikke for at være et problem i forhold til indeklima. De kortkædede klorerede paraffiner er ligesom PCB skadelige for mennesker og miljø, og ved indgreb i materialer med KP skal der overvejende iværksættes de samme foranstaltninger, som når der gøres indgreb i materialer med PCB.

Læs også