Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Sådan finder og løser I problemer med nanomateriale

Fremstilling og brug af højteknologiske nanomaterialer kaldes ofte for nanoteknologi.

Med nanoteknologi er det muligt at fremstille nye materialer med nye egenskaber. I daglig tale omtales nanomaterialer som blandt andet nanopartikler, ultrafine partikler eller partikler, som er på nanoform.

Nanomateriale fremstilles typisk for at indgå i et produkt (f.eks. som ingrediens maling, cement, plast, glasfiber, kosmetik og elektronik). Nanomateriale tilsættes ofte produkter i fri form, altså som et meget fint pulver, der blandes i maling eller andet. Derfor er der meget større risiko for udsættelse for frit nanomateriale i arbejdsmiljøet, end når man anvender produkter, der indeholder nanomaterialer eller i det ydre miljø.

På arbejdspladsen kan I komme i kontakt med nanomaterialer, hvis I arbejder indenfor f.eks. bioteknologi / farmaci, elektronik / telekommunikation, energi / katalyse, byggeri, kosmetik og farve- og lakindustrien, eller ved brug og bortskaffelse af produkter indeholdende nanomaterialer.

Ordet nano er græsk og betyder dværg. Nano er en milliardtedel meter, hvilket er meget lille, fx er tykkelsen på et hårstrå 50 000 nanometer (nm) og en virus er ca.100 nm. Til sammenligning kan nævnes, at respirabelt støv er mindre end 5 um svarende til 5.000 nm – respirabelt støv kan indåndes og nå helt ned i lungernes alveoler.

Sådan finder og løser I problemer med nanomateriale

Nanomateriale kan give jer en række nye udfordringer i forbindelse med risikovurdering og risikohåndtering på grund af deres specielle egenskaber, som, udover at være nyttige i produkter, kan være sundhedsskadelige. Derfor er det vigtigt, at I finder eventuelle problemer med nanomaterialer. I kan her læse om at forebygge arbejdsmiljøproblemer med nanomaterialer og om risikovurdering af nanomaterialer. I skal være opmærksomme på, at kravet om sikkerhedsdatablade kun gælder for stoffer, der i forvejen er omfattet af dette krav, uanset om stoffet er på nanoform eller ej.

I skal have en kemisk arbejdspladsvurdering (APV)

Hvis I arbejder med nanomaterialer på arbejdspladsen, skal I lave en kemisk APV. I kan herunder læse om kemisk APV for netop nanomaterialer og om forebyggelse og risikovurdering i forbindelse med brug af nanomaterialer.