Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Containertømning og sundhedsfarlig gas

Hvis I som virksomhed arbejder med tømning og inspektion af containere, skal I være opmærksomme på, at jeres ansatte under arbejde med tømning og inspektion af containere kan blive udsat for sundhedsfarlige gasser.

Gasserne optræder især i containere med varer som elektronik, møbler, lædervarer, sko, trævarer og tekstiler, og kan forekomme i containere med varer pakket i træemballage som f.eks. træpaller.

Her finder I problemerne med sundhedsfarlige gasser

Det er især containere, som har været brugt til oversøisk transport fra f.eks. Kina, Indien, øvrige Asien, New Zealand og Afrika, der kan indeholde gasser. Containere med f.eks. sko og lædervarer fra Sydeuropæiske lande som Portugal, Spanien og Italien kan også indeholde gasser. Gasserne kan være bekæmpelsesmidler, der er tilført containeren forud for transporten, eller det kan være kemiske stoffer fra produktionsprocessen, som afgasser fra varerne.

Sådan arbejder I med at løse problemerne med gas ved tømning og inspektion af containere

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at ansatte kan udføre arbejdet med tømning og inspektion af containere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så de ansatte beskyttes mod unødig påvirkning fra stoffer og materialer. I skal forebygge ud fra en kemisk arbejdspladsvurdering (APV), og I kan inddrage målinger, ventilation, brug af personlige værnemidler samt dialog med leverandører.

Informationsmaterialer og værktøjspapirer

Arbejdstilsynet har sammen med arbejdsmarkedets parter udarbejdet informationsmateriale om at undgå at de ansatte bliver udsat for for sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Materialet indeholder bl.a. information om arbejdsgiverens pligter og om god praksis for forebyggelse. Materialet indeholder også tre værktøjspapirer til arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen. Det er udarbejdet til virksomheder, der udfører tømning og inspektion af containere til egen virksomhed, og til virksomheder der udfører dette arbejde på vegne af andre virksomheder. Et af værktøjspapirerne er information til jeres ansatte.

Til arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisationen:

Til ansatte:

Til alle: