Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Asbest i sportshaller og svømmehaller

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i sportshaller og svømmehaller. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Kontor
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Ofte Ofte
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Sportssal 
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Svømmehal
Rørinstallationer (indstøbt eternit) Ofte Sjældent Sjældent
Fliser (fliseklæber)  Ofte  Ofte   
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Mosaikgulv (fliseklæber)    Sjældent  Sjældent   
Bad og toilet
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte
Mosaikgulv (fliseklæber) Sjældent Sjældent
Fliser (fliseklæber) Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Restaurant og cafeteria
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Fliser (fliseklæber) Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Teknikrum
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Beholdere (isolering) Ofte Ofte
Ventilationskanaler (isolering) Ofte Ofte
Ventilationskanaler (fleksible samlinger) Ofte Ofte
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte
Udendørs og klimaskærm
Tag (eternitskifer) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitbølgeplader)  Sjældent  Ofte  Ofte  Sjældent 
Tag (sternkanter) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning) Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternitplader) Ofte Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger) Sjældent Sjældent
Andet
Trapper (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte
Trapper (magnesit)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
Glasdøre, brandsikrede (pakning, tætningsliste) Ofte Ofte Ofte
I facader (vindstop) Ofte
Over nedhængte lofter, brandskørt (plader)      Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

SBi-anvisning 229 - Byggematerialer med asbest