Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Asbest i mindre teknikbygninger

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i mindre teknikbygninger. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Varmecentral 
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Beholdere (isolering)  Ofte  Ofte     
Tag (eternitbølgeplader)  Ofte  Ofte  Ofte  Sjældent 
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent   
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Vægge (eternit) Ofte  Ofte Sjældent
Vægge (stålplader med asbest)    Ofte     
Vægge (plader)    Sjældent  Ofte   
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Lofter (plader) Sjældent Ofte 
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)     Sjældent  Sjældent 
Transformerstation 
Branddøre (indlæg) Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte  Sjældent
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Tavler (eternitplader) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Ofte 
Lofter (plader)    Sjældent  Sjældent   
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent
Vandværk
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader)  Ofte  Ofte  Ofte  Sjældent 
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent     
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Lofter (plader) Sjældent Ofte 
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent   
Pumpestation og renseanlæg
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader)  Ofte  Ofte  Ofte  Sjældent 
Branddøre (indlæg)  Ofte  Ofte     
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Fliser (fliseklæber)  Ofte   Ofte   
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Sålbænke (eternit)  Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (stålplader med asbest) Ofte   
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent   
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent   
Om vinduer og elementer (fleksible fuger) Sjældent Sjældent
         
Antennetårn
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader) Ofte  Ofte Sjældent
Branddøre (indlæg)  Ofte  Ofte     
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Vægge (stålplader med asbest)  Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent 
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent  
Om vinduer og elementer (fleksible fuger)      Sjældent  Sjældent 
Frysehus 
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Gulve (magnesit) Sjældent  Sjældent   
Fliser (fliseklæber)   Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

SBi-anvisning 229 - Byggematerialer med asbest