Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Asbest i landbrugsbygninger

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i landbrugsbygninger. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Staldbygninger
Rørinstallationer (isolering) Sjældent Sjældent
Tag (eternit)  Ofte  Ofte  Ofte   
Fodertrug (eternit) Sjældent Sjældent
Skillevægge (skillevægselementer)    Ofte  Ofte   
Aftrækskanaler (eternit) Sjældent Ofte Ofte
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Lade
Tag (eternit) Ofte Ofte Ofte Ofte
Facade/væg (eternit) Ofte Ofte Ofte Ofte
Rottesikring (eternit) Sjældent Ofte Ofte Ofte
         
Maskinhus og værksted         
Tag (eternit)  Ofte  Ofte  Ofte  Ofte 
Facade/væg (eternit)  Ofte  Ofte  Ofte  Ofte 
Rørinstallationer (isolering)  Ofte  Ofte     
Kedler (pakninger)  Ofte  Ofte  Ofte   
Rottesikring (eternit) Sjældent Ofte Ofte Ofte
Aftrækskanaler (eternit)  Sjældent  Ofte Ofte  Ofte 
         
Udendørs og klimaskærm
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitskifer)  Sjældent  Sjældent  Sjældent  Sjældent 
Tag, sternkanter (eternit)    Ofte  Ofte  Sjældent 
Tag (tagpap)    Sjældent  Sjældent   
Sålbænke (eternit)  Sjældent  Sjældent  Sjældent  Sjældent 
Vægge (eternit) Ofte Ofte Sjældent
Vægge (stålplader med asbest) Ofte

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

SBi-anvisning 229 - Byggematerialer med asbest