Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Asbest i offentlige institutioner

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i offentlige institutioner. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Stuer og værelser
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Rørgennemføringer (asbestsnor)  Sjældent  Sjældent     
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Ofte 
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Bad og toilet
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte 
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Sjældent
Mosaikgulv (fliseklæber) Ofte Ofte
Fliser (fliseklæber) Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent   
Køkken
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent     
Fliser (fliseklæber) Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader)    Sjældent  Sjældent   
Emfang (eternitplader)    Sjældent  Sjældent   
Loftsrum
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Beholdere (isolering) Ofte Ofte
Ventilationskanaler (isolering)  Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Bærende konstruktioner (asbestpap) Sjældent Sjældent
Kælder
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber)  Sjældent  Sjældent  Sjældent   
Teknikrum
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Beholdere (isolering) Ofte Ofte
Ventilationskanaler (isolering)  Ofte  Ofte     
Ventilationskanaler (fleksible samlinger)  Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte    
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte
Udendørs og klimaskærm
Tag (eternitskifer) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit) Ofte Ofte Sjældent
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent
Altaner (altankasser)  Sjældent  Ofte  Ofte  Sjældent 
Altaner (brystningsplader)  Sjældent  Ofte  Ofte  Sjældent 
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternit) Ofte Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger) Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning) Sjældent Sjældent Sjældent
Andet
Trapper (vinyl/klæber)  Ofte  Ofte  Ofte   
Trapper (magnesit)  Sjældent Sjældent Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

SBi-anvisning 229 - Byggematerialer med asbest