Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Asbest i butikker

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i butikker. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Butiksareal 
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Ofte Ofte
Gulve (magnesit)  Sjældent  Sjældent     
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Bad og toilet
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Aftrækskanaler (eternit)  Ofte  Ofte  Ofte   
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte
Mosaikgulv (fliseklæber) Sjældent Sjældent
Fliser (fliseklæber) Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Køkken og restaurant 
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Fliser (fliseklæber) Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Emfang (eternitplader) Sjældent Sjældent
Teknikrum 
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Beholdere (isolering) Ofte Ofte
Ventilationskanaler (isolering) Ofte Ofte
Ventilationskanaler (fleksible samlinger)  Ofte  Ofte     
Aftrækskanaler (eternitkanal) Ofte Ofte Ofte Ofte
Kedler (pakninger)  Ofte Ofte Ofte
Kælder
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber) Sjældent Sjældent Sjældent
Udendørs og klimaskærm
Tag (eternitskifer) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag (eternitbølgeplader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Tag, sternkanter (eternit) Ofte Ofte Sjældent
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (eternitplader) Sjældent Ofte Ofte Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger) Sjældent Sjældent
Fritstående mure (murafdækning) Sjældent Sjældent Sjældent
Andet
Trapper (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte
Glasdøre, brandsikrede (pakning, tætningslister) Ofte  Ofte  Ofte   
Trapper (magnesit) Sjældent Sjældent Sjældent
I facader (vindstop)      Ofte   
Brandskørt (plader)      Sjældent   

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

SBi-anvisning 229 - Byggematerialer med asbest