Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Asbest i andre typer mindre teknikbygninger

Se hvilke asbestmaterialer, der typisk forekommer i de forskellige rum i andre typer af mindre teknikbygninger. For at kunne vælge den rigtige tidsperiode, er det vigtigt at vide, hvornår bygningen er opført, og hvornår der eventuelt er udført ombygninger eller tilbygninger.

Guiden viser vej til langt de fleste asbestmaterialer. Det kan dog ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde kan forekomme asbest andre steder.

Sjældent: Mindre end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Ofte: Mere end 10 procent sandsynlighed for, at materialet indeholder asbest.

Før 1955 1955-72 1973-80 1981-90
Varmecentral
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Beholdere (isolering) Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Vægge (eternit) Ofte Ofte Sjældent
Vægge (stålplader med asbest) Ofte
Vægge (plader) Sjældent Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Ofte
Om vinduer og elementer (fleksible fuger) Sjældent Sjældent
Transformerstation
Branddøre (indlæg) Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Tavler (eternitplader) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent
Vandværk
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Lofter (plader) Sjældent Ofte
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent
Pumpestation og renseanlæg
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Branddøre (indlæg) Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte
Fliser (fliseklæber) Ofte Ofte
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Sålbænke (eternit) Sjældent Sjældent Sjældent Sjældent
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (stålplader med asbest) Ofte
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger) Sjældent Sjældent
Antennetårn
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Gulve (vinyl/klæber) Ofte Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Sjældent
Branddøre (indlæg) Ofte Ofte
Kedler (pakninger) Ofte Ofte Ofte
Vægge (stålplader med asbest) Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent
Om vinduer og elementer (fleksible fuger) Sjældent Sjældent
Frysehus
Rørinstallationer (isolering) Ofte Ofte
Tag (eternitbølgeplader) Ofte Ofte Ofte Sjældent
Gulve (magnesit) Sjældent Sjældent
Fliser (fliseklæber) Ofte Ofte
Lofter (plader) Sjældent Sjældent
Vægge (plader) Sjældent Sjældent
Tag (tagpap) Sjældent Sjældent

Læs mere om hvor der er anvendt asbestholdige materialer:

SBi-anvisning 229 - Byggematerialer med asbest