Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Pas på den farlige kemi

Der er kemi alle vegne - også på steder, hvor man ikke lige tænker over det.


Et autoværksted er et godt eksempel på en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder håndterer farlige kemikalier, og hvor man også risikerer at blive udsat for kemikalier fra kollegernes arbejdsprocesser. Medarbejderne skal derfor både beskyttes, når de arbejder med farlig kemi, og mod de forureninger, som kemikalier eller arbejdsprocesser afgiver til luften både før, under og efter arbejdet.


Arbejdsgiveren skal udarbejde en kemisk APV og etablere tilstrækkelige, forebyggende foranstaltninger i form af fx substitution, ventilation og personlige værnemidler.