Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Vaccinationer

I nogle erhverv er der særlig stor risiko for at blive udsat for smitsomme sygdomme. Der kan derfor være krav om, at medarbejderne får en bestemt type vaccination, før arbejdet må udføres. Det er bl.a. tilfældet for personer, som er beskæftiget med kloakslam og spildevand. Det kan også være aktuelt for personer, der er ansat i sundhedssektoren, hvor der kan være særlig risiko for fx hepatitis B.

Arbejdsgiveren skal tilbyde og betale for vaccination, hvis den er nødvendigt for, at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

De vigtigste At-vejledninger

Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand - At-vejledning D.2.14

Vejledningen oplyser om reglerne for vaccination af personer mod leverbetændelse, stivkrampe og polio, hvis de arbejder med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam o.l.

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer – At-vejledning C.0.18 

Vejledning om beskyttelse af de ansatte mod sundhedsfare ved arbejde med smittefarlige mikroorganismer (biologiske agenser) samt ved arbejde, der medfører risiko for påvirkning fra mikroorganismer.

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) – At-vejledning C.0.15

Vejledningen handler om foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte mod arbejdsrelaterede smitterisici for leverbetændelse, hjernehindebetændelse, børnelammelse, stivkrampe og flåtbåret hjernebetændelse.

De vigtigste bekendtgørelser