Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Stik- og skæreskader

Risikoen for stik- og skæreskader forekommer typisk på hospitaler, i ældre- og hjemmeplejen, hos tandlæger og praktiserende læger, og andre steder, hvor man arbejder med spidse eller skarpe instrumenter, som fx kanyler og skalpeller.

Uheld med spidse eller skarpe instrumenter indebærer risiko for at blive smittet med alvorlige sygdomme som hepatitis og HIV. Skaderne kan desuden medføre uarbejdsdygtighed i flere dage.

Arbejdet med kanyler, skalpeller og andre spidse eller skarpe instrumenter skal derfor planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for smitte eller andre skader fjernes eller begrænses mest muligt.

De vigtigste At-vejledninger

Stik- og skæreskader - At-vejledning 10.1.1 

Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til forebyggelse af arbejds-skader, som skyldes, at de ansatte i sygehus- og sundhedssektoren kommer til skade på fx kanyler, skalpeller, sakse og lignende arbejdsredskaber.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser