Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

MRSA

MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus. Det er stafylokokker, der er resistente overfor behandling med antibiotika, som ellers er standardbehandling mod stafylokokker. Infektioner med MRSA kan godt behandles, men det er vanskeligere end ved almindelige stafylokokinfektioner, og der kræves meget specielle antibiotika.

Der findes en særlig type af MRSA, som kaldes MRSA CC398. Denne type forekommer oftest i svinestalde, og kan smitte mennesker, der arbejder med smittede dyr. Fødevarestyrelsen offentliggjorde i december 2014 en rapport med en risikovurdering af MRSA. I rapporten fremgår det, at op mod to tredjedele af alle svinestalde i Danmark har MRSA i besætningen.

Arbejdsgiveren skal, hvis medarbejderne arbejder med dyrebesætninger, der er smittet med MRSA, informere medarbejderne om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet samt om, hvordan de skal forholde sig under arbejdet. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at medarbejderne har forstået instruktionen.

Biologisk APV

Inden der udføres arbejde, hvor der kan ske en påvirkning fra mikroorganismer, skal der udarbejdes en særlig biologisk APV (arbejdspladsvurdering), der indeholder en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet, også kaldet risikovurdering.

Der er oprettet en særlig rådgivningstjeneste om husdyr-MRSA under Statens Serum Institut. Her er der mulighed for at få vejledning om problemstillingerne omkring MRSA CC398.

De vigtigste At-vejledninger

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer – At-vejledning C.0.18 

Vejledning om beskyttelse af de ansatte mod sundhedsfare ved arbejde med smittefarlige mikroorganismer (biologiske agenser) samt ved arbejde, der medfører risiko for påvirkning fra mikroorganismer.

De vigtigste bekendtgørelser