Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Fugleinfluenza

Fugleinfluenza (Aviær Influenza) er en særlig type af influenza, der optræder hos fugle. Hvis der er særlige forhold til stede, kan virusinfektionen også smitte mennesker og andre pattedyr. Det vurderes, at smitterisikoen er meget lille og begrænset til personer, som har kontakt til smittede fugle.

Problemet kan forekomme i fjerkræbesætninger, men kan også stamme fra vilde fugle. Det er derfor vigtigt at undgå, at smitten overføres fra vilde fugle til fjerkræbesætninger.

Hvis der er konstateret smitte, er det vigtigt med en høj grad af hygiejne som håndvask, håndsprit, særligt arbejdstøj og handsker.

De vigtigste At-vejledninger

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer – At-vejledning C.0.18 

Vejledning om beskyttelse af de ansatte mod sundhedsfare ved arbejde med smittefarlige mikroorganismer (biologiske agenser) samt ved arbejde, der medfører risiko for påvirkning fra mikroorganismer.

De vigtigste bekendtgørelser