Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

De vigtigste regler om infektionsrisiko

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) – At-vejledning C.0.15

Vejledningen handler om foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte mod arbejdsrelaterede smitterisici for leverbetændelse, hjernehindebetændelse, børnelammelse, stivkrampe og flåtbåret hjernebetændelse.

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer – At-vejledning C.0.18

Vejledning om beskyttelse af de ansatte mod sundhedsfare ved arbejde med smittefarlige mikroorganismer (biologiske agenser) samt ved arbejde, der medfører risiko for påvirkning fra mikroorganismer.

AIDS og forebyggelse af HIV-infektion – At-vejledning C.0.14

Vejledningen orienterer om sygdommen AIDS og risikoen for smitte med HIV i arbejdsmiljøet og vejleder om, hvordan arbejdet kan foregå på en forsvarlig måde.

Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand – At-vejledning D.2.14

Vejledningen oplyser om reglerne for vaccination af personer mod leverbetændelse, stivkrampe og polio, hvis de arbejder med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam o.l.

Stik- og skæreskader - At-vejledning 10.1.1

Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til forebyggelse af arbejds-skader, som skyldes, at de ansatte i sygehus- og sundhedssektoren kommer til skade på fx kanyler, skalpeller, sakse og lignende arbejdsredskaber.

Gravides og ammendes arbejdsmiljø – At-vejledning A.1.8

Vejledningen handler om, hvordan arbejdsgiveren kan sikre den gravide eller ammende imod påvirkninger, der kan skade fosteret eller det nyfødte barn.

De vigtigste bekendtgørelser