Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

De vigtigste regler om indeklima

De vigtigste At-vejledninger

Indeklima – At-vejledning A.1.2 

Vejledningen handler om årsagerne til dårligt indeklima og hvad man kan gøre for at forhindre det.

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder – At-vejledning A.1.12

Vejledningen handler om, hvilke temperaturer der må være i arbejdsrum på faste arbejdssteder, og om hvordan virksomhederne kan leve op til kravene.

Kunstig belysning – At-vejledning A.1.5

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene til kunstig belysning på faste arbejdssteder.

Rengøring og vedligeholdelse – At-vejledning A.1.4 

Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekte-rendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Faste arbejdssteders indretning – At-vejledning A.1.9

Vejledningen oplyser om krav til virksomhedens indretning - herunder færdselsveje, bygninger, arbejdsrum, den enkeltes arbejdsplads, inventar, temperaturforhold, ventilation, belysning, vedligeholdelse, rengøring og velfærdsforanstaltninger.

Arbejdspladsens indretning og inventar – At-vejledning A.1.15 

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om en hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Arbejdsrum på faste arbejdssteder – At-vejledning A.1.11 

Vejledningen handler om de krav, der er til indretningen af de rum på en virksomhed, hvor der udføres arbejde.

De vigtigste bekendtgørelser