Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Regler

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

Anmeldereglerne er fastsat i Arbejdsmiljøloven og i Arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at hvis en skade opfylder kravene i én af de to love, så skal ulykken anmeldes. 

  • Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker, der medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde i mindst én dag udover tilskadekomstdagen ifølge Arbejdsmiljøloven.
  • Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker, der kan medføre ret til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne).

Skaden skal anmeldes inden 9 dage fra første fraværsdag. Småskader - som fx et blåt mærke - skal dog ikke anmeldes.

Læs mere om hvad og hvordan du skal anmelde hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring


Hvis du er i tvivl, så anmeld - for en sikkerheds skyld

Det kan være svært at vurdere, hvad der skal anmeldes og ikke anmeldes. Hvis du som arbejdsgiver er i tvivl, er det derfor bedst at anmelde. Så vil anmeldesystemet EASY selv vurdere, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke. 

EASY sikrer desuden, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.


Myter om anmeldelse af arbejdsulykker

Der florerer en del myter om anmeldereglerne. En af myterne er, at det kun er de alvorlige ulykker med langt sygefravær, der skal anmeldes. Men det er ikke sandt. Selvom ulykken ligner en bagatel, er det vigtigt at overveje, om den skal anmeldes. 

I videoen nedenfor kan du se flere myter om anmeldelse og få svar på, hvad der er sandt og falsk.


Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes? Bliv klogere her


I den følgende video får du en kort introduktion til reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker.