Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar om ulykkesbarometeret

 

Her kan du finde svar på en række spørgsmål om ulykkesbarometret og om dødsulykker på arbejdet.

Kan tallene fra ulykkesbarometret vises for brancher?

Svar: Brancheoplysningerne for dødsulykkerne er kontrolleret manuelt inden de offentliggøres. Denne kontrol bliver lavet i forbindelse med Arbejdstilsynets kvartalsopgørelser af dødsulykker. Det gælder også de andre særlige oplysninger om dødsulykkerne, såsom alder, ulykkessted og omstændighederne omkring ulykken. Endelig kontrolleres oplysningerne om dødsulykkerne igen i forbindelse med årsopgørelserne.

For de øvrige arbejdsulykker udarbejder Arbejdstilsynet normalt kun yderligere opgørelser for afsluttede registreringsår i forbindelse med årsopgørelserne, der er baseret på bearbejdede statistikdata. Disse data er bl.a. anonymiseret og filtreret for dubletter.

Hvorfor vises tallene ikke, som Arbejdstilsynet plejer, fordelt på død, alvorlige ulykker og andre ulykker?

Svar: Arbejdstilsynet har vurderet, at det er mere sigende at oplyse antallet af knoglebrud og amputationer end antallet af "alvorlige ulykker". Knoglebrud og amputationer af en legemsdel udgør sammenlagt ca. 86 pct. af de anmeldte alvorlige ulykker.  

De resterende 14 pct. er ulykker, der har givet skader på flere legemsdele eller store dele af kroppen.

Kan tallene fra ulykkesbarometret også findes i Arbejdstilsynets årsopgørelser?

Svar: Nej, tallene er dynamiske og kan ændre sig fra dag til dag. Man kan derfor ikke finde tallene i årsopgørelsen eller i de tilhørende tabeller på nettet.

Tallene i årsopgørelsen stammer fra en database, hvor tallene er frosset efter udgangen af sidste år. Det er denne database, Arbejdstilsynet anvender til besvarelse af forespørgsler om statistik, og som også er grundlag for Arbejdstilsynets årsopgørelser og de tilhørende tabeller på nettet.

Kan man se, hvor mange af dødsulykkerne, der er trafikulykker?

Svar: Nej, i ulykkesbarometret kan man kun se antallet af anmeldte arbejdsulykker, herunder dødsulykker. For dødsulykkerne i ulykkesbarometret, der opdateres hver uge, fastslås det udelukkende om der er tale om en arbejdsulykke.

Ligesom for oplysningerne om brancher, kontrollerer Arbejdstilsynet, at oplysningerne om, hvor dødsulykken er sket, herunder i trafikken (på offentlig vej), er korrekte.

For ulykker i trafikken er der tale om en arbejdsulykke, hvis den sker i arbejdstiden, mens vedkommende er på arbejde, fx under erhvervskørsel eller transport fra én kunde til en anden. Der er ikke tale om en arbejdsulykke, hvis den sker til og fra arbejde.

Mens det er Arbejdstilsynet, der generelt undersøger arbejdsulykker, herunder dødsulykker, er det politiet, der undersøger trafikulykker. Politiet underretter dog Arbejdstilsynet om arbejdsulykker. For trafikulykkerne kan der derfor gå noget tid, før Arbejdstilsynet har de nødvendige oplysninger.

Er alle dødsulykker, der sker på arbejdet, omfattet af ulykkesbarometret?

Svar: Nej. Ligesom for Arbejdstilsynets øvrige ulykkesstatistikker (årsopgørelser, interaktive tabeller, kvartalsopgørelser af dødsulykker) omfatter ulykkesbarometret kun arbejdsulykker, der sker til lands i Danmark. Det er dette område, der dækkes af Arbejdsmiljøloven og afgør arbejdsgiverens anmeldelsespligt til Arbejdstilsynet.

Det betyder, at arbejdsulykker, der sker udenfor Danmark, ikke indgår i statistikkerne.

Det betyder også, at arbejdsulykker, der sker til søs (fx under fiskeri), i luften (ombord i fly) eller på off-shore anlæg (fx boreplatforme) i Danmark, ikke indgår i statistikkerne. Arbejdsulykker, der sker inden for disse områder, skal anmeldes til henholdsvis Søfartsstyrelsen, Statens Luftfartsvæsen og Energistyrelsen.

Kan antallet af dødsulykker i ulykkesbarometret blive lavere en uge sammenlignet med den foregående uge og ikke bare større og større hen over året?

Svar: Ja – det kan lade sig gøre, at antallet af dødsulykker falder fra den ene uge til den næste. Det aktuelle tal for dødsulykker på nettet er behæftet med usikkerhed, idet vurderingen af ulykken er baseret på de data, som er til rådighed i dagene umiddelbart efter ulykken.

Når Arbejdstilsynet får nærmere oplysninger fx i form af politirapport eller obduktionsrapport, vil der kunne forekomme justeringer i forhold til, om en given dødsulykke er omfattet af anmeldelsespligten til Arbejdstilsynet eller ej. Det kan også ske, at en ulykke, der er blevet anmeldt som en arbejdsulykke, på et senere tidspunkt viser sig ikke at blive anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. Dødsulykker af denne type bliver manuelt trukket ud af Arbejdstilsynets opgørelser.

Det kan derfor forekomme, at status for det samlede antal dødsulykker for indeværende år er lavere i en uge i forhold til den forrige. Det er forventeligt, at antallet stiger fra uge til uge eller er det samme.

 

Vigtig information om tallene

Barometeret viser de dødsulykker, som er sket i arbejdstiden, og som Arbejdstilsynet har vurderet til at være omfattet af Arbejdsmiljøloven.

For at foretage denne vurdering kan Arbejdstilsynet have behov for at indhente yderligere information/dokumentation omkring ulykken. Der kan således gå et stykke tid fra, at der sker en dødsulykke i arbejdstiden og til, at den eventuelt bliver vist på barometeret.

Antallet af viste dødsulykker derfor ikke opdateret pr. dags dato, men det antal arbejdsrelaterede dødsulykker, som er færdigvurderet.