Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Dødsulykker i tal

Der er fokus på forebyggelsen af arbejdsulykker - især de arbejdsulykker, hvor skadelidte omkommer. Arbejdstilsynet offentliggør derfor antallet af dødsulykker (arbejdsulykker, der har medført døden) på to forskellige måder:

Ulykkesbarometeret (antallet alene)

Ulykkesbarometeret viser antallet af arbejdsulykker, der har medført døden. Til sammenligning vises det samlede antal anmeldte dødsulykker sidste år. 

Kun dødsulykker, der er anmeldt, og hvor Arbejdstilsynet har vurderet, at der er tale om en arbejdsulykke, tælles med. Dødsulykkerne vises i barometeret dagen efter. at Arbejdstilsynet har afsluttet sin vurdering af ulykkens årsag.

Årligt i forbindelse med årsopgørelsen og de interaktive tabeller

Hvert år offentliggør Arbejdstilsynet en opgørelse over anmeldte arbejdsulykker for de sidste seks år - dels i form af en årsopgørelse, dels i form af opdaterede interaktive tabeller.

Vi kontrollerer dødsulykkernes standardoplysninger manuelt for at sikre, at de er korrekte. De data, der ligger bag den årlige offentliggørelse, er bearbejdede og fastfrosne. Det er fastfrosne data fra sidste år, der er vist som sammenligningsgrundlag for ulykkesbarometret.

Ulykkesstatistikken giver bl.a. oplysninger om branchetilhørsforhold.