Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Dødsulykker i tal

Der er fokus på forebyggelsen af arbejdsulykker - især de arbejdsulykker, hvor skadelidte omkommer. Arbejdstilsynet offentliggør derfor antallet af dødsulykker (arbejdsulykker, der har medført døden) på to forskellige måder:

Ulykkesbarometeret (antallet alene)

Ulykkesbarometeret viser antallet af arbejdsulykker, der har medført døden. Til sammenligning vises det samlede antal anmeldte dødsulykker sidste år. 

Kun dødsulykker, der er anmeldt, og hvor Arbejdstilsynet har vurderet, at der er tale om en arbejdsulykke, tælles med. Dødsulykkerne vises i barometeret dagen efter, at Arbejdstilsynet har afsluttet sin vurdering af ulykkens årsag.

Årligt i forbindelse med årsopgørelsen og de interaktive tabeller

Hvert år offentliggør Arbejdstilsynet en opgørelse over anmeldte arbejdsulykker for de sidste seks år - dels i form af en årsopgørelse, dels i form af opdaterede interaktive tabeller.

Vi kontrollerer dødsulykkernes standardoplysninger manuelt for at sikre, at de er korrekte. De data, der ligger bag den årlige offentliggørelse, er bearbejdede og fastfrosne. Det er fastfrosne data fra sidste år, der er vist som sammenligningsgrundlag for ulykkesbarometret.

Ulykkesstatistikken giver bl.a. oplysninger om branchetilhørsforhold.

 

Vigtig information om tallene

Barometeret viser de dødsulykker, som er sket i arbejdstiden, og som Arbejdstilsynet har vurderet til at være omfattet af Arbejdsmiljøloven.

For at foretage denne vurdering kan Arbejdstilsynet have behov for at indhente yderligere information/dokumentation omkring ulykken. Der kan således gå et stykke tid fra, at der sker en dødsulykke i arbejdstiden og til, at den eventuelt bliver vist på barometeret.

Antallet af dødsulykker er derfor ikke opdateret pr. dags dato, men afspejler det antal arbejdsrelaterede dødsulykker, som er færdigvurderet.