Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ulykkesbarometeret

 

Ulykkesbarometret viser, hvor mange dødsulykker, der er anmeldt i år og hvor mange, der blev anmeldt sidste år.

Barometret omfatter ulykker, der er anmeldt frem til indeværende uge, dog med det forbehold, at Arbejdstilsynet skal have vurderet, at der er tale om en dødsulykke, som er omfattet af Arbejdsmiljøloven.

 

Begrænset visning af arbejdsulykker fra juni til august

Fra 17. juni til primo august 2017 viser Ulykkesbarometret kun dødsulykker. Det skyldes, at det i denne periode skal opdateres manuelt, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet lancerer et nyt EASY-system til anmeldelse af arbejdsulykker den 17. juni.

Oplysning om antallet af knoglebrud, amputationer samt det samlede antal ulykker kan i perioden fås ved at kontakte pressechef Lars Flindt Pedersen på presse@at.dk.

Hvornår er antallet af dødsulykker senest opdateret?

Barometeret viser de dødsulykker, som er sket i arbejdstiden, og som Arbejdstilsynet har vurderet til at være omfattet af Arbejdsmiljøloven.

For at foretage denne vurdering kan Arbejdstilsynet have behov for at indhente yderligere information omkring ulykken. Der kan derfor gå et stykke tid fra, at ulykken er sket, til at den eventuelt bliver vist på barometeret.

Antallet af dødsulykker er derfor ikke opgjort pr. dags dato, men afspejler det antal arbejdsrelaterede dødsulykker, som Arbejdstilsynet har færdigvurderet.