Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ulykkesbarometeret

Ulykkesbarometeret viser, hvor mange arbejdsulykker, der er anmeldt i år (de røde søjler) og hvor mange ulykker, der blev anmeldt sidste år (de gule søjler).

Søjlerne viser antallet af dødsulykker, knoglebrud, mistede legemsdele og det samlede antal arbejdsulykker i de to år.

Det omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt indtil denne uge.

Barometeret viser de dødsulykker, som er sket i arbejdstiden, og som Arbejdstilsynet har vurderet til at være omfattet af Arbejdsmiljøloven.

For at foretage denne vurdering kan Arbejdstilsynet have behov for at indhente yderligere information/dokumentation omkring ulykken. Der kan således gå et stykke tid fra, at der sker en dødsulykke i arbejdstiden og til, at den eventuelt bliver vist på barometeret.

Antallet af viste dødsulykker derfor ikke opdateret pr. dags dato, men det antal arbejdsrelaterede dødsulykker, som er færdigvurderet.


Anmeldepligtige arbejdsulykker - Barometret viser kun anmeldelsespligtige arbejdsulykker (ulykker som giver mere end én dags sygefravær).

Dødsulykker - Det vurderes hver gang, om der er tale om en arbejdsulykke, og om de derfor skal tælle med i statistikken. Antallet af dødsulykker kan derfor falde fra én uge til den næste.

Ulykker på landjorden - Ulykker, der sker til vands, i luften eller på boreplatforme indgår ikke i opgørelsen. 

Arbejdsgiverens ansvar - Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

Kør en rapport over arbejdsulykker 

Du kan skifte til en anden browser (Google Chrome eller Mozilla Firefox), hvis du ikke kan se tabellen i Internet Explorer.