Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ulykkesbarometeret

Ulykkesbarometeret viser, hvor mange arbejdsulykker, der er anmeldt i år og hvor mange ulykker, der blev anmeldt sidste år.

Barometret viser antallet af dødsulykker, knoglebrud, mistede legemsdele og det samlede antal arbejdsulykker i de to år.

Barometret omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt frem til indeværende uge. Dog med det forbehold, at Arbejdstilsynet skal have vurderet, at den enkelte dødsulykke er omfattet af Arbejdsmiljøloven.

 

 

Vis Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer

 

Hvordan definerer Arbejdstilsynet en arbejdsulykke?

En arbejdsulykke skal opfylde flere krav for at blive vist i Ulykkesbarometret.

Anmeldepligtige arbejdsulykker - Barometret viser kun anmeldelsespligtige arbejdsulykker (ulykker som giver mere end én dags sygefravær). Det er arbejdsgiverens ansvar og pligt at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

Dødsulykker - Det vurderes ved hver opdatering, om der er tale om en arbejdsulykke, og om den konkrete ulykke skal tælle med i statistikken. Antallet af dødsulykker kan derfor falde fra én uge til den næste.

Ulykker på landjorden - Ulykker, der sker i luften, til vands eller på boreplatforme indgår ikke i opgørelsen.

Hvornår er antallet af dødsulykker senest opdateret?

Barometeret viser de dødsulykker, som er sket i arbejdstiden, og som Arbejdstilsynet har vurderet til at være omfattet af Arbejdsmiljøloven.

For at foretage denne vurdering kan Arbejdstilsynet have behov for at indhente yderligere information og dokumentation om ulykken. Der kan således gå et stykke tid fra, at der sker en dødsulykke i arbejdstiden og til, at den eventuelt bliver vist på barometeret.

Antallet af dødsulykker er derfor ikke opdateret pr. dags dato, men afspejler det antal arbejdsrelaterede dødsulykker, som Arbejdstilsynet har færdigvurderet. 

Læs mere om dødsulykkerne i 2018