Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilsyn i tal

Tabellen viser, hvor mange virksomheder Arbejdstilsynet har besøgt i perioden 2008–dags dato, og hvilke typer af arbejdsmiljøproblemer, vi har reageret på. Tallene kan filtreres på år, geografi (region/kommune) og branche. Se fx hvor mange virksomheder Arbejdstilsynet har besøgt i Viborg Kommune i 2015 inden for branchegruppe ”Rengøring”, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er konstateret og hvilke reaktioner der er givet.

OBS: Perioderne 2008-2011 og 2012-dags dato bør ikke sammenlignes direkte, da der er anvendt forskellige tilsynsmetoder, og virksomhederne er udvalgt ud fra forskellige kriterier.

De primære tilsynsmetoder i 2005-2011 var screeninger og tilpasset tilsyn, hvor Arbejdstilsynet besøgte alle virksomheder i Danmark over en periode på syv år. Den primære tilsynsmetode siden 2012 er risikobaseret tilsyn, hvor tilsynet målrettes de virksomheder, som forventes at have problemer i arbejdsmiljøet.

Kør en rapport over tilsyn i tal 

Hvis tabellen ikke vises korrekt i Internet Explorer, kan du bruge en af de andre browser, som fx Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bag om tallene

"Antal besøgte virksomheder" viser, hvor mange forskellige produktionsenheder og at-virksomheder Arbejdstilsynet har besøgt inden for de valgte år, region/kommune og branchegruppe/branche.

"Antal besøgte virksomheder" for perioden 2008-2011 inkluderer også de virksomheder, som er blevet besøgt af Arbejdstilsynet, men hvor tilsynet ikke kunne gennemføres.

Oftest skyldtes det, at virksomheden ikke havde nogen ansatte, ophørte eller at det ikke var muligt at træffe nogen ansatte.

I perioden fra 2012 og frem tælles disse virksomheder ikke længere som besøgte.

”At-virksomheder” er arbejdssteder uden produktionsenhedsnumre, hvor Arbejdstilsynet har ført tilsyn fx private hjem. I opgørelsen indgår ikke produktionsenheder, som Arbejdstilsynet kun har ført tilsyn med på byggepladser, og udenlandske virksomheder som udfører arbejde i Danmark.

"Antallet af tilsynsreaktioner" er antal dokumenter af udvalgte typer, som er sendt til virksomheder som følge af tilsyn. Det svarer til antallet af arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet har konstateret på virksomheder ved tilsyn. Antallet af tilsynsreaktioner/arbejdsmiljøproblemer er afgrænset til produktionsenheder og at-virksomheder (reaktioner til udenlandske virksomheder indgår ikke). De er afgrænset til det år, hvor dokumentet er afsendt, og ikke til det år hvor tilsynet er udført/problemet er konstateret.

Læs mere

Arbejdstilsynets forskellige reaktioner ved tilsyn

Hovedgrupper inden for arbejdsmiljøproblemer

Arbejdstilsynets 36 branchegrupper