Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Status på Arbejdsmiljøstrategi 2020

Målene for den arbejdsmiljøstrategi, som gælder for perioden 2012-2020, er fordelt på tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer:
  • Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede skal reduceres med 25 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, skal reduceres med 20 pct.
Den seneste status for, hvordan det går med opfyldelsen af målene for de prioriterede arbejdsmiljøproblemer, viser at:

Her kan du læse anden midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien.

Tidligere statusnotater

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien.

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien.

Læs også om den første status, som blev offentliggjort i 2015.