Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Opgørelse af reduktionsmålene i arbejdsmiljøstrategien

Der er lavet en første evaluering af, hvordan det går med målopfyldelsen af de prioriterede arbejdsmiljøproblemer. Det fremgår af 2020-arbejdsmiljøstrategien, at:

  • Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede skal reduceres med 25 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, skal reduceres med 20 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 pct.

Evalueringen viser, at:

  • Ift. arbejdsulykker er der sket et fald på omkring 4 pct.• Ift. muskelskeletoverbelastninger er der sket et fald på ca. 12 pct.
  • Ift. det psykisk arbejdsmiljø er der umiddelbart sket en stigning på godt 4 pct., men ændringen er ikke statistisk signifikant, og der er dermed ikke statistisk sikkerhed for, at der rent faktisk er sket en ændring i det psykiske arbejdsmiljø.

Det går således i den rigtige retning for to ud af tre mål, men der kan ikke konstateres et fald ift. psykisk arbejdsmiljø.

Der er tale om den første måling af, hvordan det gå med målopfyldelsen, og derfor er det for tidligt at sige, om tallene fortsat vil gå op eller ned. Næste måling vil foreligge i 2017, og på det tidspunkt kan det med større sikkerhed vurderes, om 2020-målene nås.

Du kan læse mere om resultaterne her - bilag til opgørelsen.

Ulykkesprognose 2015

For målet om alvorlige arbejdsulykker har Arbejdstilsynet udarbejdet en opfølgende status for målopfyldelsen. Heraf fremgår det, at udviklingen fortsat er positiv. I følge en prognose falder forekomsten af alvorlige arbejdsulykker med 16 procent fra 2011 til 2013. Du kan læse mere om prognosen her