Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Overvågning af arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljø og helbred

Omkring 35.000 beskæftigede personer har i 2016 svaret på en lang række spørgsmål om deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og helbred.

Fra 2012 og frem til 2020 vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hvert andet år stille de samme spørgsmål til beskæftigede personer i Danmark. Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2016.
Arbejdsmiljø og Helbred 2016 giver blandt andet følgende muligheder:

  • Se resultater fordelt på branchegrupper
  • Sammenlign resultater mellem flere forskellige jobgrupper
  • Se arbejdsmiljøprofiler for forskellige branche- og jobgrupper
  • Sammenlign udviklingen i arbejdsmiljø over tid
  • Få vist resultatet af analysen i en tabel eller flere forskellige typer af diagrammer.

Resultaterne fra Arbejdsmiljø og helbred 2012 til 2016: https://arbejdsmiljoidanmark.nfa.dk/

Arbejdsulykker

Du kan læse mere om udviklingen inden for arbejdsulykker, herunder Arbejdstilsynets årsopgørelser over anmeldte arbejdsulykker, under menupunktet Arbejdsskader.

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats

Fra 2012 og frem til 2020 vil NFA hvert andet år stille de samme spørgsmål til virksomheder i Danmark om deres arbejdsmiljøindsats. Det sker med spørgeskemaet 'Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats'.

Resultaterne er præsenteret i 16 faktaark med tekst og tal om virksomhedernes indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Resultaterne præsenteres også i tabeller fordelt på branchegrupper og virksomhedsstørrelse.

Resultaterne fra "Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats"

Der skal især henvises til arbejdsmiljøprofiler for de enkelte branchegrupper.

Ældre overvågningsrapporter

Læs rapporterne om udviklingen i arbejdsmiljøet og i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark fra 2005 til 2010. Se bl.a., hvordan det er gået med målene på de fire områder, der var prioriteret i arbejdsmiljøindsatsen frem til 2010, nemlig det psykiske arbejdsmiljø, arbejdsulykker, støj og muskel-skeletbesvær.

Læs overvågningsrapporterne

Opgørelse af reduktionsmålene i arbejdsmiljøstrategien

I 2020-arbejdsmiljøstrategien er der opstillet reduktionsmål for arbejdsulykker, muskelskelet og psykisk arbejdsmiljø.