Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmiljødrøftelse

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder med ansatte skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Her skal du sammen med dine ansatte drøfte, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer I står overfor.

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Drøftelsen kan forebygge eventuelle arbejdsmiljøproblemer, og den kan være med til at sikre, at I udnytter jeres ressourcer bedst muligt.

Du skal sammen med dine ansatte

  • lave en plan for arbejdsmiljøarbejdet for det kommende år 
  • beslutte, hvem der skal gøre hvad
  • fastsætte målene for det kommende års samarbejde og vurdere, om det foregående års mål er nået.

Derudover skal I drøfte,

  • om I har arbejdsopgaver, der kræver særlig viden om arbejdsmiljø, og om I har den nødvendige viden
  • om I står over for nogle udfordringer i det kommende år, hvor jeres viden om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ikke slår til og
  • hvad I skal gøre for at få den viden, som I mangler.

I vælger selv, hvordan den årlige drøftelse skal foregå. Det kan være som et selvstændigt møde, eventuelt et internet- eller videomøde, eller I kan gøre det mere uformelt, fx via e-mails. I kan også tage drøftelsen i forbindelse med et andet møde eller en begivenhed, hvor du og dine ansatte allerede er samlet.

Læs mere om arbejdsmiljødrøftelse, hvor I også kan finde en generel guide, der hjælper jer godt igennem den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Vi har også lavet tre guider om henholdsvis ulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø, som I kan bruge til at komme lidt mere i dybden med disse emner på jeres arbejdsmiljødrøftelse.

Der gælder andre regler for virksomheder med 10 eller flere ansatte.