Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdspladsvurdering

APV - Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), også selv om der kun er én ansat. En APV er et redskab til at arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø, så I kommer hele vejen rundt om de arbejdsmiljømæssige udfordringer, I kan have.

Et godt arbejdsmiljø i virksomheden kan have følgende fordele:

 • Sparede omkostninger ved ulykker og erhvervssygdomme 
 • Mindre sygefravær 
 • Mindre udskiftning blandt de ansatte 
 • Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet.

Krav til APV’en

Under processen skal eventuelle arbejdsmiljøproblemer frem i lyset, så I kan løse dem. Der er følgende krav til APV’en, som I altid skal overholde:

 • APV’en skal være skriftlig, men I bestemmer selv formen, den kan fx være elektronisk.
 • APV’en skal være tilgængelig, så både ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet kan læse den. 
 • APV-processen består af fem elementer, hvor I skal:
   1. registrere virksomhedens arbejdsmiljøforhold for at få et billede af, om I har nogle arbejdsmiljøproblemer.
   2. beskrive eventuelle arbejdsmiljøproblemer og vurdere, hvordan I kan løse dem.
   3. vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan medvirke til sygefravær.
   4. lave en handlingsplan, der bl.a. beskriver, hvornår, af hvem og hvordan eventuelle problemer skal løses.
   5. beskrive, hvordan I skal følge op på handlingsplanen, bl.a. hvem der har ansvaret for at gennemføre handlingsplanen i praksis.

Du skal som arbejdsgiver inddrage dine ansatte i hele APV-processen. I kan selv vælge de metoder og redskaber, som I vil bruge til at gennemføre APV’en.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men vi fører tilsyn med, at I gennemfører APV-processen efter lovgivningens krav.

Værktøjer til APV-arbejdet

Klik på "Kom godt i gang" og få mere viden om, hvilke problemer der kan være for netop din nye medarbejder.

Brug Arbejdstilsynets Online APV-værktøj, når I skal lave APV. I kan også printe og udfylde en af vores 85 APV-tjeklister.

I kan også bruge branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs APV-tjeklister sammen med - eller i stedet for - Arbejdstilsynets tjeklister.

Arbejdstilsynet har også lavet 36 arbejdsmiljøvejvisere, der indeholder en oversigt over de typiske arbejdsmiljøproblemer i hver branche. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan I kan løse problemerne. De kan være en god hjælp, når I skal registrere jeres arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med APV'en, og når I skal prioritere problemerne og finde løsninger.

At-vejledning D.1.1 Arbejdspladsvurdering kan I læse mere om kravene til APV og om, hvordan I kan lave APV’en.