Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar om udstationering

Hvad forstås ved en udstationeret medarbejder?

En udstationeret medarbejder i Danmark er en medarbejder, der normalt udfører sit arbejde i et andet land end Danmark, men som midlertidigt udfører arbejde i Danmark.

En virksomhed anses for at udstationere medarbejdere i følgende situationer:

  1. Når virksomheden for egen regning og under egen ledelse udstationerer en medarbejder i forbindelse med udførelse af en tjenesteydelse for en modtager i Danmark.
  2. Når virksomheden udstationerer en medarbejder på et forretningssted, i en virksomhed inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde har tilknytning til den virksomhed, der foretager udstationeringen.
  3. Når virksomheden i sin egenskab af vikarbureau eller anden virksomhed, der stiller medarbejder til rådighed, udstationerer en medarbejder i en brugervirksomhed.

Det er også en betingelse, at der er et ansættelsesforhold mellem medarbejderen og den udstationerende virksomhed eller en anden virksomhed, der har stillet medarbejderen til rådighed for den udstationerende virksomhed.

Hvor længe skal medarbejderen arbejde i Danmark, før det tæller som en udstationering?

Der er ikke nogen nedre eller øvre grænse for ”midlertidighed”. Man er udstationeret, så snart man begynder arbejdet i Danmark. Derfor skal virksomheden anmelde udstationeringen i RUT fra det tidspunkt, hvor man påbegynder arbejdet.

Er salgskonsulenter, som kører rundt i Danmark og laver kontrakter, omfattet af kravet om anmeldelse i RUT?

Ja, hvis de enten er omfattet af definitionen af en udstationeret medarbejder (se ovenfor) eller er etableret som selvstændig.

Er man udstationeret, hvis man kører hjem (til udlandet) om aftenen og møder næste dags morgen på arbejdspladsen i Danmark igen?

Man kan godt være udstationeret i ét land, selvom man har bopæl i et andet land. Det afgørende er, hvor man udfører arbejdet. Det gælder også, hvis man er selvstændig.

Er man udstationeret, hvis man opholder sig i Danmark i en længere periode, har gyldig opholdstilladelse og betaler skat i Danmark?

En betingelse for, at der er tale om en udstationering, er, at der er tale om et midlertidigt forløb. Der er ikke nogen fast øvre grænse. Ved udstationering over længere tid, fx 2 – 3 år, vil det afhænge af en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om midlertidig beskæftigelse eller om tilknytningen til værtslandet er blevet varig.

Skal udenlandske vikarbureauer anmelde til RUT?

Ja, også udenlandske vikarbureauer er omfattet af reglerne. Derfor har vikarbureauer, der udsender medarbejdere til Danmark, også pligt til at anmelde ydelser og udstationeringer i RUT.