Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder både for udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere, og for selvstændige uden ansatte/enkeltmandsvirksomheder.

Anmeldelsen skal ske senest samtidig med, at arbejdet påbegyndes, mens ændringer i anmeldelsen skal indberettes første hverdag efter, at de er sket.

Anmeldelsen skal ske digitalt på www.virk.dk/rut.

Anmeldelsen skal bl.a. omfatte oplysninger om virksomheden og de opgaver, den skal udføre i Danmark. Virksomheden skal endvidere oplyse en kontaktperson i Danmark.

Virksomheden får en kvittering på dansk og det sprog, som anmeldelsen er foretaget på, når den har anmeldt sig i RUT. Kvitteringen sendes automatisk til den e-mailadresse, som virksomheden opgav, da den oprettede sin brugerkonto i RUT.

Hvis opgaven vedrører bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal den udenlandske virksomhed vise sin hvervgiver dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i RUT. Det kan fx være en kopi af den kvittering, som den udenlandske virksomhed fik, da den anmeldt opgaven i RUT. Virksomheden kan også vælge at indtaste hvervgivers e-mailadresse i RUT, så hvervgiver automatisk får kvitteringen tilsendt.

Spørgsmål og svar om anmeldelse i RUT

 • Hvad skal udenlandske virksomheder med ansatte, der skal arbejde i Danmark, oplyse i RUT?
 • Hvad skal selvstændige uden ansatte oplyse i RUT?
 • Kan jeg ændre i min anmeldelse?
 • Kan virksomheden anmelde flere arbejdssteder i samme anmeldelse?
 • Er der undtagelser fra anmeldepligten?
 • Hvad er montørreglen?
 • Skal udenlandske virksomheder med SE-nummer eller CVR-nummer også anmeldes til RUT?
 • Skal kombineret transport anmeldes i RUT?
 • Skal buscabotagekørsel anmeldes i RUT?  

Spørgsmål og svar om udstationering

 • Hvad forstås ved en udstationeret medarbejder?
 • Hvor længe skal medarbejderen arbejde i Danmark, før det tæller som en udstationering?
 • Er salgskonsulenter, som kører rundt i Danmark og laver kontrakter, omfattet af kravet i anmeldelse i RUT?
 • Er man udstationeret, hvis man kører hjem (til udlandet) om aftenen og møder næste dag på arbejdspladsen i Danmark igen?
 • Kan man være udstationeret, selvom man opholder sig i Danmark i en længere periode, har gyldig opholdstilladelse og betaler skal i Danmark?
 • Skal udenlandske vikarbureauer anmelde til RUT? 
 

Registration of foreign services providers

Registration of Foreign Services (RUT) on virk.dk 

Other languages

Register of Foreign Service Providers
If your company is carrying out temporary work in Denmark, this must be notified to the Register of Foreign Service Providers (RUT). What to do?

Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług
Jeśli Twoja firma wykonuje prace w Danii, musisz zgłosić ją do duńskiego Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT). Jak dokonać zgłoszenia 

Register für Ausländische Dienstleister
Führt Ihr Unternehmen vorübergehend Dienstleistungen in Dänemark aus, muss es zur Eintragung ins Register für Ausländische Dienstleister (RUT) angemeldet werden. So verfahren Sie 

Užsienio Paslaugų Teikėjų Registras
Jeigu jūsų bendrovė Danijoje laikinai vykdo ekonominę veiklą, apie tai turi būti pranešta užsienio paslaugų teikėjų registrui (RUT). Kokius veiksmus reikia atlikti?