Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Opgørelser over kemikalieforbruget

Arbejdstilsynets rapport over kemikalieudviklingen

Arbejdstilsynet udarbejder hvert andet år en rapport over udviklingen af kemikalieforbruget i Danmark på baggrund af de mængder, som producenter og importører oplyser i forbindelse med mængdeajourføringen. Rapporten viser bl.a. udviklingen i forbruget af kræftfremkaldende stoffer i forskellige brancher.

Opgørelser over kemikalieforbruget i Danmark:

Tidligere opgørelser