Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Registrering af offshore stoffer eller materialer

Der gælder særlige regler for registrering af stoffer eller materialer, der anvendes i offshore industrien. Kemiske stoffer eller materialer, der anvendes i offshore industrien er bl.a. omfattet af OSPAR’s retningslinjer. OSPAR er en kommission, der har til formål at beskytte og bevare dyre- og planteliv i havet. Kemiske stoffer eller materialer, som skal bruges i offshore industrien, må kun anvendes der, hvis de er registreret eller genregistreret i Produktregistret efter OSPAR’s retningslinjer.

Sådan gør I

Registrering af offshore kemikalier skal ske på et særligt anmeldeskema fra OSPAR kaldet et HOCNF-skema (Harmonised Offshore Chemical Notification Format). Skemaet kan findes på CEFAS hjemmeside.

Skemaet udfyldes og uploades i forbindelse med den elektroniske anmeldelse, der skal ske til Produktregistret via OnlineAt. I forbindelse med registreringen skal I oplyse den nøjagtige sammensætning af offshore-stoffet eller materialet samt økotoksikologiske oplysninger ifølge OSPAR’s retningslinjer. 

Når anmeldelsen er udfyldt og indsendt, vil Produktregistret automatisk tildele et PR-nummer til jer som kvittering for registrering af et offshorestof eller -materiale. 

Husk, at I efter tre år skal genanmelde stoffer eller materialer til offshore brug til Produktregistret. 

Hvad bliver oplysningerne brugt til?

Oplysninger om stoffets eller materialets sammensætning samt økotoksikologiske oplysninger bliver registreret i Produktregistret. Derefter bliver oplysningerne brugt af Miljøstyrelsen, når en operatør søger om udledningstilladelse af offshore-stoffer eller materialer.

Få mere at vide hos Miljøstyrelsen

I kan få mere information om reglerne om registrering af offshore-stoffer eller materialer og udledningstilladelse hos Miljøstyrelsen.