Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Registrering af biocidholdige produkter

Der gælder særlige regler for biocidholdige produkter. De skal enten anmeldes eller registreres, alt efter om de opfylder de almindelige anmeldekrav eller ej.

I skal registrere biocidholdige produkter i Produktregisteret

Hvis I som virksomhed er producenter eller importører af biocidholdige produkter, har I pligt til at registrere alle biocidholdige produkter i Produktregistret. Dette gælder både for biocidholdige produkter, I sælger til erhvervsmæssigt og privat brug. Biocidholdige produkter skal dog registreres på to forskellige måder, alt efter om de opfylder de almindelige anmeldekrav til Produktregistret eller ej:

Anmeldelse af biocidholdige produkter, der opfylder de almindelige anmeldekrav til Produktregisteret

Følg de almindelige regler om anmeldelse til Produktregistret, hvis produkterne opfylder disse to anmeldekrav:

 • Hvis produktet anvendes til erhvervsmæssig brug,
 • Hvis produktet produceres/importeres i mængder fra 100 kg per år.

Anmeldelse af biocidholdige produkter, der ikke opfylder de almindelige anmeldekrav til Produktregisteret

Hvis produkterne i stedet opfylder en af disse to betingelser:

 • Hvis produktet kun anvendes af private,
 • Hvis produktet kun produceres/importeres i mængder under 100 kg årligt.

så følg vejledningen herunder:

Biocidholdige produkter skal registreres i Produktregistret efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Registreringen skal ske elektronisk via OnlineAt. Under anmeldelse vælges typen biocid. Produktet får ikke et PR-nr.

Når I skal registrere et biocidholdigt produkt til Produktregistret, skal registreringen indeholde følgende oplysninger:

 • Navn/firmanavn
 • Adresse
 • Handelsnavn
 • Anvendelse
 • Produkttype (i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler)
 • Kemisk sammensætning
 • Klassificering og mærkning af stoffet eller materialet
 • Eventuelle forslag til førstehjælp ved uheld

For hvert enkelt indholdsstof i stoffet eller materialet oplyses:

 • CAS-nummer
 • Kemisk navn
 • Indholdsstoffets andel af stoffet eller materialet i vægtprocent eller anden enhed

Husk, at et biocidholdigt produkt også skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Vær i øvrigt opmærksom på, at visse biocidholdige produkter til brug i fødevareindustri og landbrug, bl.a. desinfektionsmidler, skal godkendes af Fødevarestyrelsen.