Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Oplysninger til anmeldelsen inkl. koder

En produktanmeldelse består af en række punkter, der alle skal udfyldes i forbindelse med en anmeldelse.

 • Oplysninger om sammensætningen 
  Sammensætningen af stoffet eller materialet skal oplyses 100 % ud fra enten rene stoffer eller råvarer.
 • Oplysninger om råvarer 
  Produktregistret skal have kendskab til den fulde kemiske sammensætning af de råvarer, som jeres stoffer og materialer består af.
 • Rammeanmeldelser 
  Skal du anmelde en række lignende kemiske stoffer og materialer, fx en maling i flere forskellige farver, kan du gøre det som en rammeanmeldelse.
 • Funktionskoder og branchekoder 
  Produktregistret skal have oplysninger om funktions- og branchekoder for stofferne og materialerne.

Oplysninger til sammensætningen

Når I udfylder en anmeldelse til Produktregisteret, skal I oplyse stoffets eller materialets kemiske sammensætning. Det er vigtigt, at oplysningerne er præcise, entydige og fuldstændige, og at den kemiske sammensætning er 100 % oplyst.

For at opnå præcise og entydige sammensætningsoplysninger, skal I identificere og skrive om stofferne og råvarerne/materialerne på denne måde i anmeldelsen:

 

 • Når det gælder rene stoffer, skal I skrive deres entydige kemiske navn og CAS-nr. 
 • Dette gælder også for materialer, hvor der er tildelt et enkelt CAS-nr. 
 • Når der er taler om polymerer, som ikke har fået tildelt et CAS-nr., kan der angives et generisk CAS-nr. Se brugervejledningen for Produktregistret.
 • Hvis der er tale om råvarer, kan I fremsøge råvaren på handelsnavnet eller et råvare-PR-nummer i systemet og tilføje dem til sammensætningen. 
 • Hvis den udenlandske producent ikke ønsker at oplyse jer om sammensætningen af stoffet eller materialet, anbefales det, at I beder producenten om at oprette en råvare i systemet. Producenten får et råvare-PR-nummer, som man som anmeldervirksomhed herefter kan henvise til i systemet.
 • Oplysningskravene for råvarernes sammensætning er de samme som for det anmeldte produkt.
 • Ved indgående komponenter, som indgår med mindre end 1%, kan der oplyses en almen teknisk betegnelse som fx parfume, fyldstof eller farvestof. Dog højdt 2% af den samlede sammensætning.
 • Det skal oplyses, om produktet indeholder et teknisk fremstillet nanostof. Hvis det gør, er det muligt at angive, hvilket stof der er på nanoform. 


Oplysninger om råvarer – sammensætningsoplysninger fra producenter

Sammensætningsoplysninger i en anmeldelse kan bestå af forskellige råvarer. Disse råvarer kan således også bestå af andre råvarer. Produktregistret skal kende råvarens 100 % sammensætning samt handelsnavn og producentens navn og adresse.

Råvareanmeldelser

Udenlandske producenter af råvarer, som indgår i et stof eller materiale, og ikke bliver importeret til Danmark som et selvstændigt produkt, kan registrere deres råvarer i Produktregistret og få udleveret et råvare PR-nummer. Ved en råvareanmeldelse skal råvarens fuldstændige sammensætning samt mærkning indsendes. Derefter kan råvare-PR-nummeret bruges som identifikation af råvaren i en produktanmeldelse. Det kan gøre det nemmere og hurtigere at anmelde produkter.

Rammeanmeldelser

I kan anmelde stoffer og materialer, som ligner hinanden fx en maling, der produceres i fx 20 forskellige farver, i en rammeanmeldelse under samme PR-nummer.

Der er bestemte kriterier for, hvornår I kan anmelde stoffer og materialer i en ramme og få tildelt et fælles PR-nummer for stofferne og materialerne.

Kriterier for rammeanmeldelse

Stofferne eller materialerne skal:

 • Tilhøre en sammenhørende gruppe eller produktserie, fx en maling i forskellige nuancer i en farveserie
 • Have samme anvendelse og funktion
 • Kemisk ligne hinanden. Det vil sige, at de kun adskiller sig:
  - ved få alternative komponenter, fx pigmenter, eller/og
  - ved variationer i koncentrationen af de enkelte indholdsstoffer, eller/og
  - ved variation i de fysiske egenskaber
 • Have samme faremærkning
 • Hvis der er tildelt kodenummer, have samme kodenummer
 • Have samme kemisk-toksikologiske egenskaber.

Funktionskoder og branchekoder

Når I anmelder et stof eller et materiale, skal I oplyse, hvad stoffet eller materialet skal bruges til, hvilken branche der bruger stoffet eller materialet og en toldtarifkode. 

Funktionskoder 

Når I anmelder et stof eller et materiale, skal I oplyse, hvad det bruges til ved at beskrive stoffet eller materialets funktion ved hjælp af en funktionskode eller i tekst. Det kan fx være lim, maling eller pH-regulerende middel. 

En funktionskode er på i alt seks tegn, ét bogstav og fem tal. Funktionskoderne er fælles for de nordiske produktregistre og kaldes UCN, Use Categories Nordic.

Funktionskoderne er opbygget således:

 • De tre første tegn i koden - ét bogstav og to tal - fx M05 - angiver hovedgruppen af stof- eller materialetypen fx et rengøringsmiddel eller et loddemiddel.
 • De tre sidste tegn i koden - angiver den specifikke stof- eller materialetype. Denne del af koden består af tre tal. Fx for loddemidler findes der tre forskellige typer, hvor de sidste 3 tegn adskiller stof- eller materialetyperne: L15100 Flusmidler; L15200 Loddemetal og L15990 Andre loddemidler.

For maling og lakprodukter har de sidste tre tegn i funktionskoden deres egen specifikke betydning, der angiver malingens kemiske basis, funktion og funktionsområde. Denne kombination skal bruges for at fastsætte, om funktionskoden fx er en vandfortyndbar maling med dekorativ funktion.

I denne tabel kan du se, hvad de sidste tre tal i funktionskoden dækker over.

Sammensætning af funktionskoder for maling/lak
M05 Hovedgruppe (M05=Maling/lak)
1 Angiver den kemiske basis af malingen/lakken 1=vandfortyndbar, 2=flygtig organisk opløsningsmiddel, 3 = ikke flygtig organisk opløsningmiddel, 4 = opløsningsmiddelfri, 5 = pulverlak, 6 = hærdere til maling og lak
2 Angiver en særlig funktion af malingen/lakken 1=Aktiv biologisk effekt, 2=Brandhæmmende, 3 = aktiv korrosionsbeskyttende effekt, 4 = dekorativ/beskyttelse
3 Angiver malings brugsområde 1=Interiør, 2=Eksteriør, 3=Industriel brug, 4 = bundmaling, 9 = andre (inkl. Skibs-, vej-, kunstner-, møbel-, transportmiddelmaling)

Koden M05123 betyder altså, at der er tale om en vandfortyndbar, brandhæmmende maling/lak til industrielt brug.

Branchekoder

Når I anmelder stoffet eller materialet, skal I også oplyse, hvilke brancher (faggrupper) der bruger stoffet eller materialet ved hjælp af en branchekode eller i tekst.

Hvis fødevareindustrien fx bruger en gulvmaling, som specialiserede malere påfører, skal I oplyse, at stoffet eller materialet bruges af branchen "malere" med branchekode F433410 - ikke "fødevareindustri".

I skal oplyse branchen så specifikt som muligt. Branchen ”fremstilling af kemiske produkter” eller ”engroshandel” er fx ikke tilstrækkelig specifik.

Hvis private også bruger stoffet eller materialet, skal I oplyse om det med branchekode T980000 (Private husholdninger).

Hvis stoffet eller materialet anvendes i flere brancher, skal den procentvise fordeling mellem brancherne oplyses.