Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hvilke stoffer og materialer skal anmeldes

Hvilke stoffer og materialer skal I anmelde?

Hvis I som virksomhed fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske stoffer i mængder fra 100 kg op til 1000 kg om året eller materialer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt, har I har pligt til at anmelde dem til Produktregistret.

Virksomheden skal anmelde følgende stoffer og materialer til Produktregistret (Arbejdstilsynets farlighedsbegreb):

 • Stoffer og materialer, der skal klassificeres som farlige efter CPL-forordningen.
 • Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.
 • Materialer, der indeholder 1 pct. eller derover af et stof, der er optaget med en grænseværdi på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. For gasformige materialer er grænsen 0,2 pct.
 • Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablad i REACH-forordningen.

Stoffer og materialer, der ikke skal anmeldes i Produktregistret

Følgende stoffer og materialer skal I ikke anmelde til Produktregistret:

 • Artikler som fx termometre og plastikspande
 • Stoffer og materialer som udelukkende bruges af private forbrugere
 • Stoffer og materialer, hvor der importeres/produceres mindre end 100 kg om året
 • Nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til at indtage
 • Lægemidler, der er gjort klar til at indtage
 • Foderstoffer
 • Kosmetiske produkter
 • Affald
 • Stoffer og materialer, der indeholder radioaktive stoffer
 • Medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes direkte i kontakt med det menneskelige legeme, forudsat at der er fastsat regler i anden lovgivning
 • Stoffer og materialer, der udelukkende fremstilles eller importeres til forskningsformål i en mængde på under 1.000 kg, og når kun få personer skal bruge det
 • Stoffer og materialer, der kun er i transit i Danmark

Flydende stoffer og materialer, som udelukkende bliver anmeldepligtige på grund af indholdet af et eller flere af følgende stoffer fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse over grænseværdier for stoffer og materialer:

 • Jernoxid
 • Kaolin, respirabel
 • Kiselsyre, SiO2, amorf
 • Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
 • Titandioxid
 • Stoffer og materialer, der udelukkende er omfattet af de uspecifikke grænseværdier for organisk støv og mineralsk støv (se nærmere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer).