Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Produktregistret

I Produktregistret gemmes information om kemiske produkter, som produceres eller importeres til Danmark. Hvis du producerer eller importerer anmeldepligtige produkter, skal de anmeldes til Produktregistret.

Der er tilføjet nye funktioner til systemet i juli 2017. Det er nu muligt at foretage:

  • Rammeanmeldelse af fx en farveserie
  • Masseanmeldelse via XML-filer
  • Mulighed for at foretage ny anmeldelse på grundlag af et eksisterende produkt for virksomheden.

Sådan anmelder du til Produktregistret

Du anmelder til Produktregistret gennem OnlineAt. Her er der en samlet adgang til de forskellige anmeldetyper og mængdeindberetning. Se brugervejledning til højre.


OnlineAt 

I får et PR-nummer, når stoffet eller materialet er anmeldt i Produktregistret

I skal påføre PR-nummeret på stoffets eller materialets emballage senest et år efter, det er blevet tildelt.
PR-nummeret skal desuden angives i produktets sikkerhedsdatablad (brugsanvisning) under punkt 1.1. ”Produktidentifikator”, eller i punkt 15: ”Oplysninger om regulering”

Et PR-nummer er ikke en form for godkendelse af stoffet eller materialet, men et bevis på, at stoffet eller materialet er anmeldt i Produktregistret.

Produktregistret beder om mængdeoplysninger hvert andet år

Produktregistret vil i de ulige år kontakte jer for indsendelse af de faktiske oplysninger om de producerede eller importerede mængder for de stoffer og materialer, som I har anmeldt.

Virksomheden vil modtage et brev i sin e-Boks (digital post), når det er tid til at indberette mængder i Produktregistret.

Udenlandske producenter kan anmelde stoffer og materialer

En udenlandsk producent kan anmelde et stof eller materiale i stedet for den danske importør af stoffet eller materialet. I forbindelse med anmeldelsen skal den udenlandske anmelder oplyse, hvem der er dansk importør ved at indtaste CVR-nummeret for den danske virksomhed. Den danske virksomhed vil automatisk modtage en besked i sin e-Boks (digital post), hvor de bliver bedt om at bekræfte importen af produktet i Produktregistret. 

Den udenlandske anmelder skal opfylde de samme krav om at ajourføre de indsendte oplysninger som en dansk anmelder.

Produktregistret vil desuden hvert andet år bede de danske importører om at indsende oplysningerne om de faktiske mængder.

Ajourføring af anmeldelser

I skal ajourføre en produktanmeldelse, hvis de oplysninger, I tidligere har indsendt, ændrer sig væsentligt. Det kan fx være, at sammensætningen af stofferne og materialerne bliver ændret, eller hvis import eller fremstilling af stofferne og materialerne stopper, eller hvis mærkningen af stofferne og materialerne ændrer sig.

I skal bl.a. ajourføre jeres anmeldelse af et stof eller materiale, når det overgår til at blive mærket efter CLP-forordningen frem for efter Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning.

I skal også give Produktregistret besked, hvis firmaets juridiske forhold ændrer sig, fx hvis CVR-nummeret ændrer sig.

I skal ajourføre anmeldelser digitalt 

I skal logge ind i Produktregistret via OnlineAt for at registrere ændringerne. Når I er logget ind, fremsøges det aktuelle produkt, og det vil her være muligt at registrere de nye oplysninger.