Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar om obligatorisk digital kommunikation

1. Hvem er omfattet af kravet om digital kommunikation?

Kravet om at kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet omfatter juridiske enheder i form af arbejdsgivere, leverandører, installatører, reparatører, udbydere af tjenesteydelser, projekterende og rådgivere, bygherrer, arbejdsmiljørådgivere, fabrikanter, importører og distributører m.v., som har pligter efter lov om arbejdsmiljø, lov om røgfri miljøer, kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v. eller lov om indretning m.v. af visse produkter.

Kravet omfatter også partsrepræsentanter for de juridiske enheder, fx kan en advokat, en organisation eller en arbejdsmiljørådgiver melde tilbage på en afgørelse på virksomhedens vegne, hvis virksomheden har bedt pågældende om at repræsentere virksomheden.

Det er alene juridiske enheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, der er omfattet af kravet, dvs. enheder med et CVR-nummer. 

Juridiske enheder, der er fritaget for obligatorisk tilslutning til Digital Post, er ikke omfattet af kravet.

2. I hvilke situationer skal vi kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet?

Bekendtgørelsen ”Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet” fastsætter, at skriftlig kommunikation fra virksomheder til Arbejdstilsynet i forbindelse med afgørelser skal ske digitalt gennem den selvbetjeningsløsning, som Arbejdstilsynet anviser, og som er tilgængelig via Virk.dk, dvs. OnlineAt.

Følgende former for skriftlig kommunikation er omfattet:

  • Svar på skriftlig høring om påtænkt afgørelse
  • Tilbagemelding om efterkommelse af afgørelse
  • Anmodning om fristforlængelse for efterkommelse af afgørelse. 

3. Hvornår træder de nye regler i kraft? 

Bekendtgørelsen ”Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet” træder i kraft 1. januar 2018, og reglerne gælder for afgørelser og skriftlige høringer, som er afsendt fra Arbejdstilsynet efter 1. januar 2018.

Hvis virksomheden vil anmode om forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse, skal den også søge digitalt via OnlineAt, hvis afgørelsen er afsendt af Arbejdstilsynet efter 1. januar 2018. 

4. Hvad skal medarbejderne orienteres om – og hvornår? 

Arbejdsgiveren skal orientere de berørte ansatte om afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte – i virksomheder uden AMO - skal desuden orienteres om indholdet af virksomhedens tilbagemelding til Arbejdstilsynet inden for den fastsatte tilbagemeldingsfrist.

Orienteringen af AMO eller en repræsentant for de ansatte skal desuden ske inden virksomheden melder tilbage digitalt, da den medarbejder, der foretager tilbagemeldingen i OnlineAt, underskriver en erklæring om, at orienteringen har fundet sted.

5. Hvordan kan vi dokumentere, at AMO eller de ansatte er orienteret? 

Den person, der melder tilbage på arbejdsgiverens vegne i OnlineAt, skal afgive en digital erklæring om, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte er blevet orienteret om indholdet af tilbagemeldingen inden denne gives. Erklæringen afgives under strafansvar.

Arbejdstilsynet stiller ikke krav om dokumentation for, at orienteringen har fundet sted. Men hvis det fremgår af fx en e-mail, et mødereferat eller tilsvarende, at og hvornår orienteringen er givet, er arbejdsgiveren sikret imod, at der efterfølgende kan opstå uenighed om, hvorvidt orienteringen er givet og givet rettidigt.

6. Hvordan får jeg adgang til OnlineAt?

Før du bruger OnlineAt første gang skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder. 

Det er din virksomheds NemID administrator, der bestiller medarbejdersignaturen hos Nets. 

Det er også din virksomheds NemID administrator, der aktiverer og tildeler rettigheder til medarbejdersignaturen. Det foregår via NemLog-ins Brugeradministration på Virk.dk.

7. Hvilke rettigheder kan jeg have? 

Medarbejderen kan tildeles rettigheder til at håndtere sager med Arbejdstilsynet via OnlineAt, fx melde tilbage på et påbud. Rettighederne kan enten tildeles på CVR-nummer, så de gælder hele organisationen, eller de kan begrænses til et eller flere P-numre.

En medarbejder kan også tildeles ret til at tilgå Produktregistret via OnlineAt, hvis vedkommende har behov for at anmelde farlige stoffer og materialer på virksomhedens vegne. Rettigheden til Produktregistret skal altid tildeles på CVR-nummer.

Begrænsning til SE-nummer virker ikke i Arbejdstilsynets systemer.

Læs mere om tildeling af rettigheder i Arbejdstilsynets guide: Adgang til OnlineAt med NemID.

Hvilke internetbrowsere kan bruges til OnlineAt?

NemID og NemLog-in virker med følgende browsere:

  • Firefox
  • Google Crome
  • Internet Explorer

Nøglekort eller nøglefil?

Nøglekort kan bruges på både pc, tablet og smartphone. Nøglefil virker kun på pc.

 

Support

Spørgsmål til sager i OnlineAt
Arbejdstilsynet: 70 12 12 88
Mandag-torsdag kl. 8-15
Fredag kl. 8-14

Spørgsmål til bestilling af NemID medarbejdersignatur
Nets: 72 24 70 90
Bestil NemID medarbejdersignatur hos Nets
Bemærk: Support forudsætter en supportaftale med Nets, ellers fakturerer de pr. henvendelse

Spørgsmål til tildeling af rettigheder til NemID
Virk: 72 20 00 30
Mandag-fredag kl. 9.30-14.30
Hjælp til virk.dk 
Hjælp til rettigheder til NemID medarbejdersignatur

Se også Arbejdstilsynets guide:
Adgang til OnlineAt med NemID