Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rygsprøjte type Kobold Sprayer KB-16E

Arbejdstilsynet har standset et parti el-drevne rygsprøjter af typen Kobold Sprayer KB-16E hos Skat – Toldekspedition. Sprøjterne, der blev forsøgt indført i EU fra tredjeland, er uden nødvendig teknisk dokumentation i form af overensstemmelseserklæring og CE-mærke m.m. Endvidere er sprøjterne ikke indrettet med mærkeplade, faremarkering, angivelse af nominel volumen eller identificerbare filtre.

Rygsprøjte

Sprøjterne er fremstillet af Taizhou Kobold Sprayer Co, Ltd, 2-802 Haitai Building, Taizhou, Zhejiang, China.

Importøren har valgt at lade det tilbageholdte parti sprøjter destruere.

Supplerende information

Pesticidudbringningsmaskiner er omfattet af maskindirektivet.
Vejledning til opfyldelse af reglerne kan findes i standardforsalget DS/EN ISO 19932-1:2013 Udstyr til plantebeskyttelse - Rygsprøjter - Del 1: Sikkerhed og miljøkrav.