Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Farlige produkter

Oversigt over farlige produkter, som Arbejdstilsynet har fået kendskab til på det danske marked.

Når Arbejdstilsynet får kendskab til et produkt, som muligvis ikke overholder kravene i lovgivningen, undersøger vi det nærmere. Viser det sig at være farligt, bliver det offentliggjort her på hjemmesiden. Læs også om definitionen på et farligt produkt. 

Liste over farlige produkter

1. Håndværktøj og håndmaskiner

2. Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

3. Transport-, løfte- og hejseudstyr samt elevator

4. Personlige værnemiddel

5.Øvrige ulykkesrisici

Produktsikkerhed i Danmark

Arbejdstilsynet er produktsikkerhedsmyndighed for:

  • Maskiner
  • Andre tekniske hjælpemidler (det er fx stiger og stilladser)
  • Personlige værnemidler (det er fx sikkerhedssko, redningsveste, masker)
  • Trykbærende udstyr (det er fx ildslukkere og trykluftbeholdere)
  • Elevatorer
  • Aerosoldåser
  • Atex (det er udstyr som skal anvendes i eksplosionsfarlig atmosfære)
  • Tovbaneanlæg til personbefordring.

De andre danske produktsikkerhedsmyndigheder er:

Hvis du mener, at et produkt fra fabrikantens side er indrettet, så produktet ikke kan anvendes på en sikker måde, kan produktet anmeldes til den relevante produktsikkerhedsmyndighed.

Læs også