Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye regler for tildeling af tilskud til BFA'ene

Fra den 1. januar 2011 er der vedtaget nye regler for tildeling af tilskud til aktiviteter i BFA’ene.

De vigtigste nye regler er:

Årlig plan

Fremover skal I hvert år lave én samlet plan for de årlige aktiviteter inden den 1. november.

Planen skal indeholde en oversigt over de aktiviteter, som I ønsker at gennemføre i det kommende år. 

Budget

Sammen med den årlige plan skal I lave et samlet budget for de aktiviteter, som I planlægger.

Budgettet skal svare til det regnskab, som I skal aflevere, når året er gået, og aktiviteterne er gennemført.

Regnskabet skal sendes til Arbejdstilsynet senest den 1. april.

I henhold til den nye bekendtgørelse er der udarbejdet en regnskabsmodel og en vejledning til brug for aflæggelse af det årlige regnskab.

Det skal understreges, at tanken er, at der er tale om en vejledning, og at den derfor skal kunne ses som en hjælp og støtte i arbejdet.

Vejledningen skal danne inspiration til det budget, der hvert år skal lægges i forbindelse med den årlige plan, så det er enkelt at følge op på budgettet i det efterfølgende regnskab.

Tildeling af tilskud

Tilskuddet udbetales som et grundbeløb på 600.000 kr.
 
Ud over grundbeløbet udbetales yderligere et beløb, som bliver fordelt mellem BFA’ene efter den hidtidige fordelingsnøgle.

Tilskuddet dækker både aktiviteterne og de administrative udgifter. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet bliver udbetalt i fire lige store rater. Det betyder, at I modtager en fjerdedel af det samlede tilskud forud hvert kvartal. I er selv ansvarlige for at fordele udgifterne til administration og til aktiviteterne hen over året.

For at få udbetalt tilskuddet skal I hvert kvartal indsende en faktura på beløbet til Arbejdstilsynet.

Bemærk!

De regler, der gjaldt i 2010, gælder stadig for de projekter, som der blev givet tilskud til efter de gamle regler. Projekterne skal dog være afsluttet senest den 31. december 2011.

Projekter, der fik tilsagn om tilskud i 3. eller 4. kvartal af 2010, skal senest være afsluttet den 31. december 2012.