Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldelse af genteknologi

Når du skal arbejde med genteknologi, skal arbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet. Miljøstyrelsen bliver inddraget i det omfang, det er relevant. Arbejdet skal anmeldes ad to omgange. Den ene anmeldelse er for at opnå en klassifikation af selve det lokale, område eller anlæg, hvor arbejdet skal foregå. Den anden anmeldelse er af selve det forskningsprojekt eller arbejde, som skal udføres i det klassificerede område. Derfor er der to typer af anmeldeskema, som skal udfyldes elektronisk via virk.dk.
  1. Skema til anmeldelse til klassifikation af genteknologiske laboratorier og laboratorieområde samt anlæg til genteknologiske storskalaforsøg eller produktion (elektronisk anmeldelse via virk.dk)

    Se At-vejledning om klassifikation af laboratorier 

  2. Skema til anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter (elektronisk anmeldelse via virk.dk)

    Se At-vejledning om risikovurdering af genteknologiske forskningsprojekter 

Relevant bekendtgørelse:

Miljøstyrelsen: