Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme

Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom eller på anden måde har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal anmelde det til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Hvem skal anmelde?

Alle læger og tandlæger har pligt til at anmelde en formodet erhvervssygdom.

Hvad skal jeg anmelde?

Du har som læge eller tandlæge pligt til at anmelde alle sygdomme, som kan have en sammenhæng med arbejdet. Der er tale om en bred anmeldepligt, som medfører, at der skal ske anmeldelse:

  • Ved mistanke om at sygdommen kan skyldes arbejdet, eller
  • Ved mistanke om at tilskadekomne kan have været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads.

Hvornår skal jeg anmelde?

  • Anmeldelse skal ske snarest muligt og senest otte uger efter, at du er blevet opmærksom på erhvervssygdommen eller den skadelige påvirkning og den formodede sammenhæng med arbejdet. 
  • Sygdommen skal anmeldes, uanset om tilskadekomne giver samtykke til det. 

Til hvem og hvordan skal jeg anmelde en erhvervssygdom? 

Sygdommen skal anmeldes digitalt. Anmeldelsen vil herefter automatisk blive sendt til både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet. Anmeldelse af erhvervssygdomme (ESS).

Hvorfor skal sagen anmeldes til Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet bruger anmeldelsen til at få oplysninger om arbejdsmiljø, der formodes at have ført til sygdom. Oplysningerne kan bruges i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i Arbejdstilsynet.

Hvorfor skal sagen anmeldes til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring?

Arbejdsmarkedet Erhvervssikring vurderer, om sygdommen er en arbejdsskade, og om tilskadekomne kan få erstatning.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder min anmeldepligt?

Overtrædelse af pligten til at anmelde kan straffes med bøde eller fængsel i indtil to år.

Kan tilskadekomne stoppe behandlingen af en sag i Arbejdsmarkedet Erhvervssikring?

Tilskadekomne kan på et hvilket som helst tidspunkt bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at stoppe behandlingen af sagen eller slet ikke behandle sagen.

Hvordan kan tilskadekomne stoppe en sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?

I forbindelse med opstart af sagen, får tilskadekomne altid tilsendt et brev, hvor tilskadekomne får mulighed for at afslutte sagen med det samme.

Senere i forløbet kan tilskadekomne altid selv rette henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og få stoppet sagsbehandlingen.

Bliver arbejdsgiveren bekendt med, hvem tilskadekomne er?

  • Hvis tilskadekomne i brevet fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring giver samtykke til at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sagsbehandler anmeldelsen, vil arbejdsgiveren oftest blive bekendt med, hvem tilskadekomne er.
  • Arbejdstilsynet holder altid tilskadekomne anonym over for arbejdsgiver.

I hvilke tilfælde kan en erhvervssygdom anerkendes som en arbejdsskade og evt. få tilkendt en erstatning?

For at en sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Sygdommen skal være opstået på grund af belastninger på arbejdet
  • Der skal være en dokumenteret medicinsk sammenhæng mellem arbejdet og sygdommen
  • Arbejdet har helt eller delvist forårsaget sygdommen