Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldelse af arbejdsulykker - EASY

Når der er sket en arbejdsulykke på virksomheden, har I som arbejdsgivere pligt til at anmelde den til Arbejdstilsynet, hvis medarbejderen ikke er i stand til at arbejde i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. Anmeldelsen skal ske digitalt og senest 9 dage efter den første fraværsdag. Som arbejdsgiver skal du eventuelt også anmelde arbejdsulykken til dit forsikringsselskab efter regler i Arbejdsskadeloven. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan få rejst en sag om erstatning.

Her kan I læse om, hvordan I anmelder en arbejdsulykke, herunder hvordan I bruger EASY. EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets elektroniske anmeldesystem for arbejdsulykker. Som virksomhed skal I anmelde en arbejdsulykke digitalt. 

 • Sådan anmelder I som virksomhed en arbejdsulykke digitalt
 • Hvad skal anmeldelsen indeholde?
 • I har pligt til at anmelde en arbejdsulykke inden ni dage fra første fraværsdag
 • Pårørende, kollegaer og fagforeninger m.fl. kan også anmelde en arbejdsulykke
 • Hvad sker der, når en arbejdsulykke er blevet anmeldt i EASY?
 • Brug jeres anmeldelser i EASY til at forebygge flere arbejdsulykker
 • Hvorfor skal I anmelde arbejdsulykker, og hvad bruger Arbejdstilsynet oplysningerne til?
Du kan læse mere om regler for anmeldelse efter Arbejdsskadeloven her.

Sådan anmelder I som virksomhed en arbejdsulykke digitalt

Som virksomhed skal I anmelde en arbejdsulykke digitalt via EASY. EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

I får adgang til EASY via virk.dk og skal bruge mindst én NemID medarbejdersignatur med rettigheder til EASY. I kan finde en vejledning i menuen til højre. I. Alle virksomheder, fagforeninger m.fl. med CVR-nummer kan anvende EASY til anmeldelse af arbejdsulykker.

I kan også benytte et andet system til anmeldelse af arbejdsulykker, som har integrationsaftale med EASY. Læger og tandlæger skal anmelde erhvervssygdomme digitalt via Anmeldelse af erhvervssygdomme (ESS).

Særligt for udenlandske virksomheder

Er I en udenlandsk virksomhed, der ikke har et CVR-nummer, kan I anmelde en arbejdsulykke via en særlig indgang på virk.dk for virksomheder uden CVR-nummer. Her skal I bruge jeres RUT-nummer.

Hvis virksomheden hverken har CVR- eller RUT-nummer kan den tilskadekomne anmelde ulykken på  papir. I kan finde blanketten til anmeldelsen på www.aes.dk.

Hvad skal anmeldelsen indeholde?

Når I som virksomhed skal anmelde en arbejdsulykke, er der bestemte oplysninger, som I altid skal give. Til gengæld er der andre oplysninger, som er valgfrie at give. Her kan I se en oversigt over, hvad I skal oplyse, og hvad I selv kan vælge, om I vil oplyse.

Disse oplysninger skal I altid give:

Administrative oplysninger

 

 1. I skal oplyse, om anmeldelsen skal sendes til jeres forsikringsselskab, samt hvor længe I forventer, at den tilskadekomne er uarbejdsdygtig.
 2. I skal oplyse CPR-nummer på den tilskadekomne. Hvis vedkommende ikke har CPR-nummer, skal I angive navn og adresse. 
 3. I skal fra en liste vælge oplysninger om skadelidtes stilling og jobtype. Jobtyperne er baseret på en international standard, så det bliver muligt at udarbejde statistikker, som er sammenlignelige i EU. 
 4. I skal angive ansættelsesperioden for den tilskadekomne. I skal også angive det seneste års indtægt (skøn). 
 5. I kan nøjes med at bekræfte, at ulykken er sket på virksomheden. Så overfører EASY navn og adresse på virksomheden automatisk. I skal oplyse stedet, hvor ulykken er sket, hvis ulykken ikke er sket på virksomheden.
 6. I skal altid oplyse tidspunktet for ulykken.

Oplysninger om arbejdsulykken

 

 1. I skal oplyse skadens art og hvilken legemsdel, der er blevet skadet. Der er en liste, som I kan vælge ud fra. 
 2. I skal beskrive ulykken i et fritekstfelt. 
 3. I skal vælge ulykkens umiddelbare årsag og, hvilken måde ulykken skete på ud fra lister. Listerne skal kombineres med en beskrivelse af de materialer/elementer, det indgik i ulykken. Det kan fx være "fald" og "stige".

EASY indeholder desuden mulighed for to virksomhedsspecifikke lister, som virksomheden kan bestemme, om I skal angive.

EASY sender automatisken kvittering til den tilskadekomnes digitale postkasse. Hvis vedkommende ikke har digital post (fx ikke har CPR-nummer), skal anmelderen udlevere en kopi af anmeldelsen. Du kan I læse mere om, hvordan EASY fungerer i højremenuen.

Virksomheden har pligt til at anmelde en arbejdsulykke inden ni dage fra første fraværsdag

Når der er sket en arbejdsulykke på virksomheden, har I som arbejdsgiver pligt til at anmelde den senest ni dage efter ulykken, hvis medarbejderen er uarbejdsdygtig i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. Som virksomhed skal I anmelde en arbejdsulykke digitalt. Husk også, at I kan have pligt til at udskrive en kopi af anmeldelsen til medarbejderen. Læs mere i Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. » Til top

Læger, advokater og fagforeninger m.fl. kan også anmelde en arbejdsulykke

Det er ikke kun arbejdsgiveren, der kan anmelde en arbejdsulykke. Organisationer kan også anmelde en arbejdsulykke digitalt via EASY.

Tilskadekomne kan anmelde sin egen arbejdsulykke via EASY på borger.dk.

Som arbejdsgiver har I pligt til at anmelde en arbejdsulykke.

Hvad sker der, når en arbejdsulykke er blevet registreret i EASY?

Når en arbejdsulykke er blevet anmeldt i EASY, bliver anmeldelsen automatisk sendt videre til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedet Erhvervssikring eller Arbejdstilsynet. Når I anmelder via EASY, bliver I automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder. I kan vælge at registrere ulykker i EASY, som ikke skal anmeldes til Arbejdstilsynet eller forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. I kan bruge disse ulykker at arbejde med forebyggelse af flere ulykker. Disse ulykker bliver ikke videresendt til myndighederne.

Særligt om ulykker på offshore anlæg

Hvis en ulykke er sket på offshore anlæg, skal I som arbejdsgiver stadig anmelde ulykken digitalt via EASY.

Brug jeres anmeldelser i EASY til at forebygge flere arbejdsulykker

I kan bruge EASY til andet og mere end den lovpligtige anmeldelse af arbejdsulykker. EASY kan også bruges som udgangspunkt for at forebygge, at der sker flere arbejdsulykker på virksomheden. I EASY har I – ud over anmeldelsen – mulighed for at:

 • Opbygge virksomhedsspecifikke lister (vejledning til højre)
 • Opbygge en organisationsstruktur.
 • Eksportere data til Excel, som I kan bruge til at udarbejde statistik
 • Administrere brugeres roller og rettigheder.
 • Fortsætte til ulykkesanalyse på at.dk.

Alt sammen kan I bruge som en del af jeres arbejde med at forebygge ulykker.

Du kan registrere nærved-ulykker i EASY ved at oprette en virksomhedsspecifik liste, hvor værdien ”nærved-ulykke” indgår. Se vejledningen til listerne til højre.

Årsagsanalyse

Med udgangspunkt i de registrerede arbejdsulykker kan arbejdsmiljøorganisationen lave en analyse med Arbejdstilsynets enkle værktøj (link).

Opbygning af jeres organisationsstruktur

I EASY kan I desuden oprette afdelinger, som svarer til virksomhedens organisationsstruktur. Ved at opbygge jeres egen organisation kan I se opdelte statistikker for hver afdeling. Organisationsstrukturen opbygges som en virksomhedsspecifik liste, se vejledning til højre.

Hvordan kan I bruge EASY?

Vi har udarbejdet en vejledning, som du finder til højre.

EASY forudsætter brug af NemID medarbejdersignatur med rettigheder til EASY. Se vejledning til højre. Derudover kan I overveje at bruge den åbne løsning, se vejledning.

Hvorfor skal I anmelde arbejdsulykker – og hvad bruger Arbejdstilsynet oplysningerne til?

Når I som arbejdsgiver anmelder en arbejdsulykke, sikrer I, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret. I giver også medarbejderen mulighed for eventuelt at søge erstatning. Endelig giver I også jer selv en mulighed for i EASY at arbejde med forebyggelse af ulykker. Arbejdstilsynet bruger jeres og andre virksomheders ulykkesdata til at lave statistik over, hvor mange arbejdsulykker der sker i de forskellige brancher, og hvad det er for typer af ulykker. Denne viden er et vigtigt grundlag i arbejdet med at planlægge og udvikle Arbejdstilsynets tilsyn.