Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldelse af arbejdsulykker - EASY

Når der er sket en arbejdsulykke på virksomheden, har I som arbejdsgivere pligt til at anmelde den digitalt senest ni dage efter skadelidtes første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke er i stand til at arbejde i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

Her kan I læse om, hvordan I anmelder en arbejdsulykke, herunder hvordan I bruger EASY. EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets elektroniske anmeldesystem for arbejdsulykker. Som virksomhed skal I anmelde en arbejdsulykke digitalt.

Sådan anmelder I som virksomhed en arbejdsulykke digitalt

Som virksomhed skal I anmelde en arbejdsulykke digitalt via EASY. EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

I kan bruge EASY ved at tilmelde jer på easy.aes.dk. I skal tilmelde jer EASY ved at bestille en pinkode (førstegangskode) på easy.aes.dk. Vælg: Tilmeld virksomheden. Når I bestiller en pinkode, skal I oplyse virksomhedens CVR-nummer. Alle danske virksomheder, fagforeninger m.fl. kan tilmelde sig og anvende EASY til anmeldelse af arbejdsulykker.

I kan også benytte et andet system til anmeldelse af arbejdsulykker, som har integrationsaftale med EASY.

Læger og tandlæger skal anmelde erhvervssygdomme digitalt via EASY på https://erhvervssygdomme.dk/ess/.

Særligt for udenlandske virksomheder

Er I en udenlandsk virksomhed, der ikke har et CVR-nummer, kan I anmelde en arbejdsulykke på papir. I kan finde blanketten til anmeldelsen på www.aes.dk.

Til top

 

Hvad skal anmeldelsen indeholde?

Når I som virksomhed skal anmelde en arbejdsulykke, er der bestemte oplysninger, som I altid skal give. Til gengæld er der andre oplysninger, som er valgfrie at give. Her kan I se en oversigt over, hvad I skal oplyse, og hvad I selv kan vælge, om I vil oplyse.

Disse oplysninger skal I altid give:

Administrative oplysninger

 1. I skal oplyse, om anmeldelsen skal sendes til jeres forsikringsselskab, samt hvor længe I forventer, at den tilskadekomne er uarbejdsdygtig.
 2. I skal oplyse CPR-nummer, navn og adresse på den tilskadekomne.
 3. I skal fra en liste vælge oplysninger om skadelidtes stilling og jobtype. Jobtyperne er baseret på en international standard, så det bliver muligt at udarbejde statistikker, som er sammenlignelige i EU.
 4. I skal angive ansættelsesperioden for den tilskadekomne. Hvis der er tale om en ulykke, som skal behandles af et forsikringsselskab, skal I også angive det seneste års indtægt (skøn).
 5. I kan nøjes med at bekræfte, at ulykken er sket på virksomheden. Så overfører EASY navn og adresse på virksomheden automatisk. I skal oplyse stedet, hvor ulykken er sket, hvis ulykken ikke er sket på virksomheden.

Oplysninger om arbejdsulykken

 1. I skal altid oplyse tidspunktet for ulykken.
 2. I skal oplyse skadens art og hvilken legemsdel, der er blevet skadet. Der er en liste, som I kan vælge ud fra.
 3. I skal beskrive ulykken i et fritekstfelt.
 4. I skal vælge en skademåde, fx "fald" og tilhørende teknik, fx "stige" på lister.

Hvilke oplysninger kan I vælge, om I vil give?

 1. I kan vælge, om I vil oplyse navne og adresser på eventuelle vidner til ulykken.

Det er jer som arbejdsgiver eller en læge, som skal sikre, at den tilskadekomne får en kopi af anmeldelsen.

Til top

 

Virksomheden har pligt til at anmelde en arbejdsulykke inden ni dage fra første fraværsdag

Når der er sket en arbejdsulykke på virksomheden, har I som arbejdsgiver pligt til at anmelde den senest ni dage efter ulykken, hvis medarbejderen er fraværende mere end en dag ud over tilskadekomstdagen. Som virksomhed skal I anmelde en arbejdsulykke digitalt. Husk også, at I har pligt til at udskrive en kopi af anmeldelsen til medarbejderen.

Læs mere i Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. »

Til top

 

Pårørende, kollegaer, læger og fagforeninger m.fl. kan også anmelde en arbejdsulykke

Det er ikke kun arbejdsgiveren, der kan anmelde en arbejdsulykke. Privatpersoner eller organisationer kan også anmelde en arbejdsulykke.

Pårørende, kolleger, borgere:

Pårørende, kollegaer og borgere kan anmelde arbejdsulykker både digitalt og på papir. Det kan ske ved at bruge EASY eller på en blanket, som er på aes.dk.

Organisationer, foreninger m.fl. :

Organisationer, fagforeninger og advokater kan også anmelde en arbejdsulykke og skal gøre det digitalt via EASY.

Som arbejdsgiver har I pligt til at anmelde en arbejdsulykke.

Til top

 

Hvad sker der, når en arbejdsulykke er blevet registreret i EASY?

Når en arbejdsulykke er blevet anmeldt i EASY, bliver anmeldelsen automatisk sendt videre til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedet Erhvervssikring eller Arbejdstilsynet.

Når I anmelder via EASY, bliver I automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder. 

I kan vælge at registrere ulykker i EASY, som ikke skal anmeldes til Arbejdstilsynet eller forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. I kan bruge disse ulykker at arbejde med forebyggelse af flere ulykker. Disse ulykker bliver ikke videresendt til myndighederne.

Særligt om ulykker på offshore anlæg

Hvis en ulykke er sket på offshore anlæg, skal I som arbejdsgiver stadig anmelde ulykken digitalt via EASY.

Til top

 

Brug jeres anmeldelser i EASY til at forebygge flere arbejdsulykker

I kan bruge EASY til andet og mere end den lovpligtige anmeldelse af arbejdsulykker. EASY kan også bruges som udgangspunkt for at forebygge, at der sker flere arbejdsulykker på virksomheden.

I EASY har I – ud over anmeldelsen – mulighed for at:

 • Registrere nærved-ulykker eller ulykker der ikke skal anmeldes.
 • Lave en årsagsanalyse og efterfølgende handlingsplan.
 • Se statistik over jeres arbejdsulykker.
 • Opbygge en organisationsstruktur.
 • Administrere brugeres roller og rettigheder.

Alt sammen kan I bruge som en del af jeres arbejde med at forebygge ulykker.

Registrering af nærved-ulykker

Nærved-ulykker (og ulykker uden fravær/erstatning) sendes ikke til myndighederne/forsikringsselskab. Hvis der er sket en ulykkeshændelse uden tilskadekomne, kan I vælge at registrere den med meget få oplysninger i EASY. Dermed kan I lave årsagsanalyse af ulykkeshændelsen, og virksomhedens arbejdsmiljøorganisation kan få overblik over alle ulykker i virksomheden samlet ét sted.

Årsagsanalyse og handlingsplan

Arbejdsmiljøorganisationen kan lave en guidet årsagsanalyse på alle ulykker, der er registreret i EASY. Desuden kan I lave en handleplan for, hvordan I undgår fremtidige ulykker.

Statistik

I EASY kan I også få data om virksomhedens registrerede arbejdsulykker som udtræk til statistiske formål i virksomheden.

Opbygning af jeres organisationsstruktur

I EASY kan I desuden oprette afdelinger, som svarer til virksomhedens organisationsstruktur. Ved at opbygge jeres egen organisation kan bestemme, hvem i virksomheden der kan se hvad. I kan også bruge det til at se opdelte statistikker for hver afdeling. En afdeling kan bestå af flere fysiske enheder (p-enheder), og der kan være flere afdelinger på hver fysisk adresse (p-enhed).

Eksempel fra en kommune: Kommunens EASY-administrator definerer hver forvaltning som en afdeling med underafdelinger, fx hver skole som en afdeling i Skole- og Kulturforvaltningen.

Eksempel fra en produktionsvirksomhed: Virksomhedens EASY-administrator opretter lageret, kantinen, produktionshal A og B samt administrationen som hver sin afdeling af virksomheden.

Hvordan fungerer brugeradministrationen i EASY?

Gennem brugeradministrationen er der forskellige muligheder for at udvide eller begrænse brugernes adgang til at se og indsende anmeldelser. I kan tildele brugerne forskellige roller, som den enkelte bruger kan anvende i enkelte eller alle afdelinger, hvor den pågældende kan lave anmeldelser, undersøgelser og finde indsendte anmeldelser.

EASY indeholder disse roller:

 • En anmelder: Kan udfylde og indsende den elektroniske anmeldelse.
 • En udfylder: Kan kun udfylde anmeldelser og videregive dem til anmelderen i virksomheden, som skal godkende og sende anmeldelsen.
 • En undersøger: Kan lave analyser af de registrerede arbejdsulykker og udarbejde handlingsplaner til opfølgning.

En bruger kan have en eller flere roller. Den første bruger, som tilmelder virksomheden til EASY, vil altid have alle roller fra start.

Til top

 

Hvorfor skal I anmelde arbejdsulykker – og hvad bruger Arbejdstilsynet oplysningerne til?

Når I som arbejdsgiver anmelder en arbejdsulykke, sikrer I, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret. I giver også medarbejderen mulighed for eventuelt at søge erstatning. Endelig giver I også jer selv en mulighed for i EASY at arbejde med forebyggelse af ulykker.

Arbejdstilsynet bruger jeres og andre virksomheders ulykkesdata til at lave statistik over, hvor mange arbejdsulykker der sker i de forskellige brancher, og hvad det er for typer af ulykker. Denne viden er et vigtigt grundlag i arbejdet med at planlægge og udvikle Arbejdstilsynets tilsyn.

Til top

 

Log på

Tilmeld eller log på EASY

EASY Support

Tlf. 70 80 85 60
(mandag-fredag kl. 9-12)

Læs også

Hvad er en arbejdsulykke?
Tema om ulykker