Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Selvbetjening

Selvbetjening

Arbejdsskader - Få overblik over begreberne på arbejdsskadeområdet

Anmeld arbejdsulykker - Virksomheder kan anmelde arbejdsulykker til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring, forsikringsselskaber og Arbejdstilsynet i det elektroniske anmeldesystem EASY. Virksomhederne kan endvidere bruge EASY Forebyggelse, som er et værktøj til udarbejdelse årsagsanalyse og handlingsplaner. 

Anmeld erhvervssygdomme - Læger og tandlæger skal anmelde konstaterede eller formodede erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. Anmeldelsen foregår elektronisk og kræver digital medarbejdersignatur.
  
Klag over arbejdsmiljøet - Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne.

Klag over arbejdsmiljøet offshore – Her kan du klage til Arbejdstilsynet, hvis du har mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne offshore.

Klag over mobning - Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning på arbejdspladsen. Mobning omfatter også seksuel chikane.

Anmeld stoffer og materialer i Produktregisteret - Oplysningerne bruges først og fremmest af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen til at få overblik over kemikaliernes udbredelse i Danmark. Anmeldelse foregår elektronisk via en webservice, som stilles til rådighed for alle virksomheder, der skal anmelde.

Meddelelse om kemiske stoffer og produkter (giftmeddelelse) - Virksomheder, der fremstiller eller bruger meget giftige eller giftige stoffer og blandinger, skal meddele det til Arbejdstilsynet i en giftmeddelelse. 

Farlige produkter - Se listen over farlige produkter, som Arbejdstilsynet har kendskab til.

Udenlandsk arbejdskraft - anerkendelse af kvalifikationer - Udenlandsk arbejdskraft ikke må arbejde i Danmark, med mindre personernes kvalifikationer er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet, eller at arbejdskraften er uddannet inden for et område, der ikke kræver anerkendelse.

Udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT - Udenlandske virksomheder, som midlertidigt arbejder i Danmark, skal anmelde sig til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Hvervgiver der hyrer udenlandsk virksomhed - Private og virksomheder (hvervgivere), der hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaver, skal underrette Arbejdstilsynet, hvis den udenlandske virksomhed ikke dokumenterer, at den er anmeldt i RUT.

OnlineAt - Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning. Få overblik over de sager, som din virksomhed har med Arbejdstilsynet. Bemærk, at det er obligatorisk at melde tilbage digitalt via OnlineAt på afgørelser og skriftlige høringer, som Arbejdstilsynet har sendt efter 1. januar 2018.

Min side - Opret dig som bruger på 'Min side' og gem de vejledninger, bekendtgørelser og informationsmaterialer, der er mest relevante i dit arbejde med arbejdsmiljø.

Anmeld en byggeplads - Bygherren har ansvaret for at anmelde en byggeplads til Arbejdstilsynet. Læs mere om, hvordan du gør.

Blanketter - Links til øvrige anmeldeordninger til Arbejdstilsynet  

Tilladelse til afholdelse af udendørsarrangementer - Arrangører af udendørsarrangementer skal orientere Arbejdstilsynet, inden de søger politiet om tilladelse.