Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Lovpligtige eftersyn

Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Det kan fx være presser til bearbejdning af jern, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer samt transportredskaber. Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i forsvarlig stand, og at det er i overensstemmelse med reglerne. Kravene varierer alt efter, hvilket materiel der er tale om. Kravene om eftersyn er rettet mod ejeren eller brugeren.

De vigtigste At-vejledninger

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-anvisning 2.3.0.2

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber som fx kraner, taljer, spil, gaffeltruck, løftevogne, personløftere, transportører og rullebaner.

Anhugningsgrej – At-meddelelse 2.02.10 

Vejledningen informerer om og giver eksempler på praktisk anvendelse af anhugningsgrej.

Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-meddelelse 2.02.11 

Vejledningen oplyser om krav til indretning og brug af hejse-, løfte- og transportred-skaber.

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr – At-vejledning B.4.10 

Vejledningen handler om de særlige krav og vejledende retningslinjer, der gælder for periodiske undersøgelser af alle trykbeholdere, dampkedler, rørsystemer og enheder af kontrolklasse A og B, der skal undersøges periodisk, efter at de er taget i brug.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser