Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Brugsanvisninger for stoffer og materialer samt maskiner og tekniske hjælpemidler

Stoffer og materialer: Der findes to typer af brugsanvisninger for farlige stoffer og materialer: Sikkerhedsdatablade (på dansk), som leverandøren skal levere sammen med de farlige stoffer og materialer. Og arbejdspladsbrugsanvisninger, som arbejds-giveren skal udarbejde, hvis der er medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer.

Maskiner og tekniske hjælpemidler: Maskiner, stilladser, byggeelementer og andre tekniske hjælpemidler skal leveres med en dansk brugsanvisning, der oplyser om farer ved hjælpemidler samt om de sikkerhedsforanstaltninger, man skal træffe, når man bruger hjælpemidler, herunder om nødvendigt brug af personlige værnemidler.

Personlige værnemidler: Også personlige værnemidler skal leveres med en dansk brugsanvisning.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer – At-vejledning C.0.11 

Vejledningen oplyser om de brugsanvisninger, som en arbejdsgiver skal udarbejde, hvis der er ansatte i virksomheden, der arbejder med stoffer og materialer, der anses for farlige.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser